Liity jäseneksi

Vuoden 2017 apurahat jaettiin Ouluun ja Tampereelle!

Kumula jakaa vuosittain kaksi 500 euron apurahaa opiskelijajäsentensä tekemiin gradu- kandi- ja opinnäytetöihin

Tänä vuonna apurahat myönnettiin Oulun ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelualaa opiskelevan Heidi-Maria Hekkalan opinnäytetyöhön ja Tampereen yliopistolla hallintotieteitä opiskelevan Emmi Tanskasen pro gradu -tutkimukseen.

Heidi-Maria Hekkala tutkii työssään kirjastoammatillisuuden uutta suuntaa Pohjois-Pohjanmaan yleisissä kirjastoissa toteutetun osaamiskartoituskyselyn avulla. Hallitus katsoi tutkielman aiheen koskettavan erityisen hyvin Kumulan kirjastoalan jäsenkuntaa ja olevan hyödyllinen myös liiton jäsenille toteutettavan koulutussuunnittelun näkökulmasta.

Emmi Tanskanen käsittelee tutkielmassaan kuntien tarkastuslautakuntia ja sitä, miten tarkastuslautakunnat kehittyvät sote- ja maakuntauudistuksen myötä lähitulevaisuudessa. Työssä tutkitaan tarkastuslautakuntien eli arviointityön ammattilaisten näkemyksiä ja ideoita arvioinnin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tämän hakemuksen kohdalla hallitus painotti apurahojen jakautumista kuntasektorin eri aloille.

Kumula jakaa vuosittain kaksi 500 euron apurahaa opiskelijajäsentensä tekemiin gradu- kandi- ja opinnäytetöihin. Hakuaika vuoden 2017 apurahoille oli lokakuusta joulukuun alkuun ja hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi kappaletta. Vuoden 2018 apurahahaku starttaa jälleen kerran lokakuussa.

Vuoden 2016 apurahasaajien lopputöistä voit lukea viimeisimmästä Kuminasta täällä.

Kumulan toimisto

Kumulan toimisto

Snellmaninkatu 19-21 F 13, 00170 HKI

kumula@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: