Liity jäseneksi

Työn merkityksellisyys voi vahvistaa työnantajakuvan vetovoimaa

Kumulan apurahalla 2018 palkitussa gradussaan Aila Halsinaho tutki työnantajakuvan ja henkilöstojohtamisen välistä suhdetta, tapauksena Tampereen kaupunki.

Kumula myöntää vuosittain kaksi apurahaa lopputyötään tekeville opiskelijoille. Viime vuonna toinen palkituista oli Aila Halsinaho gradullaan "Henkilöstövoimavarojen johtaminen työnantajakuvan kilpailukyvyn kehittämisessä : tutkimuskohteena Tampereen kaupungin työnantajakuva". Kumulan apuraha maksetaan opiskelijoille jo silloin, kun työ on vielä kesken tai alussa, jotta voimme tukea opiskelijan valmistumista. Apurahahaku 2019 on avoinna 10.11.2019 asti!

Haastattelimme Halsinahoa graduun liittyen. Haastattelun lopusta löydät vinkit gradua tekeville tai sitä suunnitteleville!

Mistä löysit idean graduun? 

Suunnittelin henkilöstöjohtamiseen liittyvää gradua ja kiinnostuin kunta-alan työnantajakuvasta. Olin harjoittelussa Tampereen kaupungilla, ja sain apua aiheen ideointiin Tampereen kaupungin tarpeita vastaavaksi. 

Mikä oli gradun kiinnostavin löydös?

Erityisen kiinnostavana pidin sitä, että työn merkityksellisyys voi vahvistaa työnantajakuvan vetovoimaa. Henkilöstövoimavarojen johtamisella voidaan kirkastaa työn merkitystä ja auttaa työntekijää tunnistamaan omat motivaatiotekijänsä. Kuntatyönantajilla on hyvät mahdollisuudet tarjota merkityksellistä työtä, sillä kunta-alan työt ovat yhteiskunnallisesti vaikuttavia. 

Miten omasta mielestäsi työnantaja voi parhaiten tukea työhyvinvointia?

Esihenkilötyötä kehittämällä. Inhimillinen esihenkilötyö muodostui graduhaastatteluissa keskeiseksi esihenkilön osaamisvaatimukseksi, jolla voidaan tukea työhyvinvointia ja työntekijän myönteistä kokemusta työnantajasta. Graduni perusteella inhimillisen esihenkilötyön käsitteeseen sisältyvät kunnioitus, luottamus, läsnäolo, kuunteleminen ja välittäminen. 

Mikä oli haastavinta ja antoisinta gradun tekemisessä?

Antoisinta oli haastatteluiden tekeminen. Kaikki haastateltavani olivat todella mukavia, oman alansa asiantuntijoita ja heidän kanssaan oli innostavaa keskustella. Haastatteluissa sain uusia oivalluksia ja ideoita aineiston analyysiin. Haastavinta oli rajata aihe ja käsitteet ja huolehtia, että työ ei rönsyile sivuraiteille. Välillä jouduin muistuttamaan itseäni tutkimuskysymyksestä ja ydinkäsitteistä. 

Aiotko jatkaa aiheen parissa tulvaisuudessa?

Uskon, että törmään aiheeseen jatkuvasti työelämässä, sillä hyvä työntekijäkokemus ja työnantajakuva ovat tärkeitä, työskentelee sitten esimiehenä tai alaisena. Työskentelen kunta-alalla, joten aihe tulee esille osittain myös omassa työssäni. 

Mitä vinkkejä annat gradua tekeville?  

Varaa graduun riittävästi aikaa, sillä gradun tekeminen käy kokopäivätyöstä. Minulla toimi hyvin se, että tein gradua maanantaista perjantaihin noin klo 10-17, pidin viikonloput vapaata ja tein vain satunnaisesti töitä gradun ohella. Graduntekijän on hyvä pysyä kärsivällisenä ja armollisena itselleen, sillä gradun tekeminen vie aikaa. Graduun kuuluu paljon ns. näkymätöntä työtä, joka ei välttämättä tuota heti näkyviä tuloksia, mutta vie prosessia eteenpäin. 

Jaa sivu: