Liity jäseneksi

TVA-järjestelmä puhutti Tampereella - miten työn vaativuutta jatkossa arvioidaan ja palkitaan?

Tampereen työmarkkinaseminaarissa kiinnostavin keskustelu käytiin TVA-järjestelmän uudistamiseen liittyen. Järjestelmässä on puutteensa, mutta parempaakaan ei ole vielä kehitetty.

Tampereen työmarkkinaseminaarissa mielenkiintoisimmat puheenvuorot koskivat TVA-järjestelmän uudistamista. Työnantajaosapuoli KT Kuntatyönantajan vakaa näkemys on, että työn vaativuuden arviointi on tullut tiensä päähän ja sen tilalle on saatava jokin muu järjestelmä.

KT:n arvion mukaan TVA -järjestelmä on raskas eikä palvele tarkoitustaan. Tehtäviä tarkastellaan suurennuslasilla ja sitten riitatilanteita päätyy juristien ratkaistavaksi. Kun TVA-järjestelmän tarkoitus on ollut nimenomaan saada työn vaativuudesta johtuvat palkkausjärjestelyt hoidettua työpaikoilla, on keskusneuvotteluihin kuitenkin päädytty viime vuonna 63:ssa tapauksessa.

Työnantajaosapuolen alustuksen jälkeen Julkisalan koulutettujen neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen muistutti, että KVTES:n piirissä on 630 000 palkansaajaa ja tähän peilattuna 63 palkkakiistaa ei kuitenkaan kovin paljoa ole.


TVA -järjestelmä on nyt kehittämisen kohteena. Edellisen KVTES -sopimuksen myötä perustetussa työnantajan ja palkansaajaosapuolten yhteisessä työryhmässä etsitään vaihtoehtoa työn vaativuuden arviointijärjestelmälle.

KT väläytti vaihtoehdoksi Tanskassa käytössä olevaa taulukkopalkkaa, mutta ajatus paluusta vanhaan palkkausjärjestelmään tuntuu kovin vieraalta varsinkin, kun kunta-alan työt monimuotoistuvat koko ajan.

TVA -järjestelmä on edelleenkin käyttökelpoinen, mikäli pari reunaehtoa toteutuvat. Ensinnäkin TVA pitää päivittää säännöllisesti ja oikein. Useimmat kriittiset puheenvuorot TVA:ta kohtaan liittyivät juuri siihen, ettei tehtävänkuvia ole tarkistettu ja arvioinnit ovat vanhoja tai niitä ei ole tehty lainkaan.

Toisekseen tyhjästä on paha nyhjäistä eli mikäli rahaa ei ole, niin aika merkityksettömäksihän koko järjestelmä silloin käy.

Molempien työmarkkinaosapuolten katseet ovat kääntyneet kohti Säätytalon hallitusneuvotteluja eli kuntatalous täytyy saada paremmalle tolalle. Yhtä lailla tämä on varmasti pöydässä myös pian alkavissa KVTES -neuvotteluissa.

Täydellinen TVA-järjestelmä ei ole, toisinaan tosiaan kaukana siitä. Mutta eri vaihtoehtojen joukosta se lienee edelleenkin toimivin. Työn vaativuudella ja sen edellyttämällä osaamisella pitää olla vaikutus myös työntekijän palkkaan. Niin kauan kuin parempaakaan vaihtoehtoa ei ole, pitää TVA-järjestelmän kehittämistä jatkaa.

Valokuva: Tampereen kaupunki/Ville Palkinen. 2014.

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: