Liity jäseneksi

Onneksi koronakevät on ohi!

Koronakevät antoi opiskelijoille kattavan oppitunnin epätietoisuuden sietämisestä ja opiskelijajärjestöt keksivät luovia tapoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen, kirjoittaa Hallat ry:n puheenjohtaja Risto Uotila.

Saadessani palautetta erään kurssin lopputyöstä viime syksynä, puuttui arvioija sanan ”haastava” käyttöön. Arvioija piti sanaa oikeutetusti jokseenkin epämääräisen ja usein liian heppoisin perustein viljeltynä. Tästä huolimatta, kirjoittaessani koronakeväästä opiskelijan silmin, on tuo sana päällimmäisenä mielessäni.

Käytän sanaa kuitenkin nyt harkitusti, sillä epämääräinen sana sopii mielestäni hyvin kuvaamaan epämääräistä aikaa. Lienee sanomattakin selvää, että kulunut kevät on ollut monin tavoin myös meille opiskelijoille haastava ajanjakso. Koronakeväästä kirjoittaminen opiskelijan näkökulmasta on myös haastava ja jopa vaikea tehtävä, sillä tilanne on vaikuttanut jokaiseen eri tavalla ja vaihtelevin seurauksin.

Lienee sanomattakin selvää, että kulunut kevät on ollut monin tavoin myös meille opiskelijoille haastava ajanjakso.
 

Aloittaakseni positiivisella huomiolla on todettava, että opintojen edistäminen on mahdollistettu hyvin digitaalisten alustojen avulla. Alustat ovat olleet laajasti käytössä jo ennen kulunutta kevättä, joten opintojen suorittaminen niiden kautta on opiskelijoille tuttua – peruskauraa. Sosiaalinen etäisyys ja pitkät ajat kodin seinien sisäpuolella yhdistettynä etäopiskelun mahdollisuuteen ovat parhaassa tapauksessa jopa jouduttaneet opintoja. Myönteisiäkin näkökulmia siis riittää, mutta haasteet ovat tehneet keväästä ikimuistoisen oppitunnin.


Sosiaalinen etäisyys ja pitkät ajat kodin seinien sisäpuolella yhdistettynä etäopiskelun mahdollisuuteen ovat parhaassa tapauksessa jopa jouduttaneet opintoja.
 

Uskon puhuvani usean opiskelijan puolesta, kun sanon opiskelutovereiden ja yhdessä tekemisen olevan keskeinen osa oppimista ja opiskelumotivaatiota. Oppiminen on pitkälti vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi. Videopuhelut ja -kokoukset sekä videoidut luennot toki auttavat, mutta eivät korvaa luentosalin edustalla käytyjä keskusteluja, luentojen rytmittämää säännöllisyyttä tai ainejärjestön sohvaa

Oppiminen on pitkälti vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi.

Monet perinteiset tapahtumat peruttiin tai siirrettiin syksyyn, mikä on varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille harmin paikka, sillä perinteet ovat keskeinen osa akateemista yhteisöä. Tätäkin suuremmat pettymykset liittyvät vaihtojen peruuntumiseen, jotka ovat usein opintojen kohokohta. Ainejärjestöt puolestaan ovat joutuneet miettimään toimintaansa uudestaan aina kokouskäytännöistä rahoitukseen ja tapahtumien järjestämiseen. Monet opiskelijajärjestöt reagoivatkin tilanteeseen luovilla tavoilla, esimerkiksi järjestämällä etätapahtumia ja haasteita, joiden tavoitteena on ollut yhdistää jäsenistöä ja pitää yllä hyvää henkeä. 

Tätäkin suuremmat pettymykset liittyvät vaihtojen peruuntumiseen, jotka ovat usein opintojen kohokohta.

Koronan hallitsema kevät on myös vaikuttanut opiskelijoiden kesäsuunnitelmiin töiden ja harjoittelupaikkojen osalta. Osalla opiskelijoista siirtyminen oman alan työhön harjoittelupaikan peruunnuttua viivästyy erityisesti aloilla, jotka ovat ottaneet vastaan kriisin kovimmat iskut. Onneksi kunta-alalla harjoittelupaikkoja on ollut runsaasti tarjolla, vaikka harjoittelun suorittaminen olisikin siirtynyt ainakin osittain kunnantalolta kotitoimistoon.

Onneksi kunta-alalla harjoittelupaikkoja on ollut runsaasti tarjolla, vaikka harjoittelun suorittaminen olisikin siirtynyt ainakin osittain kunnantalolta kotitoimistoon.

Epätietoisuus on tehnyt keväästä haastavan. Epätietoisuuden sietäminen on kuitenkin tärkeä taito, josta olemme saaneet kattavan oppitunnin, halusimme sitä tai emme. Synkimmälläkin pilvellä on hopeareunus, vaikka optimistisen asenteen ylläpitäminen onkin tuntunut ajoittain ylitsepääsemättömältä tehtävältä ilman tuttua opiskeluyhteisöä ja -ympäristöä. Onneksi koronakevät on ohi.

Suuret onnittelut valmistuneille sekä omasta, että edustamani ainejärjestön puolesta, sillä tehtävä ei totisesti ole ollut helppo!

Risto Uotila

Risto Uotila

Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat – Hallat ry:n puheenjohtaja

risto.uotila@tuni.fi

Jaa sivu: