Liity jäseneksi

Liiton koulutuksista apua aktiivimallin suhteen

Jatkossa ammattiliittojen tarjoamat työllistämispalvelut voidaan lukea aktiivimallin vaatimuksien mukaiseksi toiminnaksi.

Akavan Erityisalat tiedottaa, että jatkossa jatkossa aktiivimallin mukaisten toimenpiteiden toteuttajiksi hyväksytään myös ammattiliittojen työllistymistä edistävät palvelut. Muutos tulee voimaan 1.4.2019. 

HUOM! Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.  Lue lisää

Jatkossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun Työnhakuveturin, Pirkanmaan Uratehtaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun Urasammon sekä Varsinais-Suomen Urapurjeen järjestämät koulutukset täyttävät aktiivisuuden näyttämisen vaatimukset. 

Akavan Erityisalat on jäsenyhdistyksineen mukana kaikissa edellä mainituissa omaehtoisen työllistymisen yhdistyksessä ja palvelee sitä kautta jäsenistöään tärkeässä asiassa.

Työllistymisprojektit järjestävät vertaistuellista pienryhmätoimintaa sekä monipuolisia työllistymiseen liittyviä koulutuksia ja valmennuksia. Työllistymisprosentit pienryhmätoiminnan kautta ovat hyvin korkeita, joten näillä projekteilla on tehoa korkeasti koulutettujen jäsentemme keskuudessa.

On erittäin hyvä, että myös yhdistysten ja ammattiliittojen tarjoama palvelu luetaan hyväksi aktiivimalliin, koska liitot pystyvät kohdentamaan apunsa vahvasti jäsenten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja Akavan Erityisalojen uravalmennuksesta ja työttömyyden tukemiseen liittyvistä asioista Satu Sahla-Juvankoskelta, satu.sahla-juvankoski@akavanerityisalat.fi, p. 0400 726 878 sekä netistä www.urapalvelut.fi/akavanerityisalat

Jaa sivu: