Liity jäseneksi

Kumula tukee opiskelijoita apurahalla

Vuoden 2018 apurahan saajiksi on valittu Tanja Jurvelin Seinäjoelta ja Aila Halsinaho Tampereelta. Hakemukset käsiteltiin hallituksessa anonyymeina, jotta valinta oli mahdollisimman tasapuolinen.

Kumulan vuosittainen apurahahaku oli avoinna 1.9.-31.10. Määräaikaan mennessä meille saapui 14 laadukasta hakemusta. Lopputyöt, kandit ja gradut käsittelivät kaikki jollakin tapaa kuntia ja kuntatyötä.  

Kumulan hallitus käsitteli hakemukset kokouksessaan 17.11. anonyymisti niin, että hakemuksen tekijän nimi, sukupuoli tai opiskelupaikkakunta eivät olleet näkyvissä. Näin haluamme varmistaa hakemusten mahdollisimman tasapuolisen käsittelyn. 

Apuraha myönnettiin tänä vuonna Tanja Jurvelinille,  joka opiskelee kirjasto- ja tietopalvelualaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, lopputyöhön “Henkilökunnan mahdollisesti kohtaamat uhka- ja/tai väkivaltatilanteet asiakkaiden toimesta Suomen yleisissä kirjastoissa”. 

Tanja Jurvelin
Tanja Jurvelin

Toinen apuraha myönnettiin Aila Halsinaholle, Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen ohjelma, pro-gradutyöhön “Henkilöstövoimavarojen johtaminen tukena kilpailukykyisen työnantajakuvan kehittämisessä - Tapaustutkimus Tampereen kaupungin työnantajakuvasta”. 

Aila Alsinaho
Aila Halsinaho

Työt käsittelevät erittäin ajankohtaisia aiheita työelämään ja tulevaisuuden kuntatyöhön liittyen. Tutkielmiin oli löytynyt tuore ja kiinnostava näkökulma, ja tulokset kiinnostavat varmasti kumulan jäseniä yleisesti. 

Kirjastojen uhka- ja väkivaltatilanteet puhuttavat työntekijöitä alalla ja tutkielmasta voidaan saada kiinostavaa tietoa siitä, miten tilanteisiin on varauduttu yleisissä kirjastoissa. Halsinahon työ puolestaan käsittelee erittäin ajankohtaista kysymystä siitä, miten kunnat jatkossa houkuttelevat ja pitävät kiinni osaavista työntekijöistään. 

Haastattelimme nyt lopputyöntekijöitä. Lisää tietoa luvassa, kun tutkielmat valmistuvat! 

Mistä sait idean lopputyöhön?

Aila:
 Halusin tehdä henkilöstöasioihin ja johtamiseen liittyvän gradun, ja sitten mieleen tuli työnantajakuvan kehittäminen. Olin kesällä 2018 Tampereen kaupungilla hallinnon harjoittelussa, jossa sain kontakteja henkilöstöyksikköön ja kaupunkikonserni tuli tutuksi. Sain henkilöstöjohtajalta ja henkilöstön kehittämispäälliköltä tietoa Tampereen kaupungin toiveista tutkimuksen suhteen ja pystyin kehittämään tutkimusasetelmaa vielä eteenpäin. (Tutkimus ei kuitenkaan ole toimeksianto Tampereen kaupungilta.) 

Tanja: Kirjaston ajatellaan olevan rauhallinen, turvallinen ympäristö. Se ei ole otsikoissa väkivaltatilanteiden takia muuta kuin hyvin poikkeuksellisesti (esim. Jyväskylän tapahtumat). Olen kuitenkin itsekin kohdannut töissä aggressiivisia asiakkaita ja joutunut vaikeisiin tilanteisiin. Halusin selvittää, onko kirjaston rauhallisten kulissien takana sellaista, mistä ei haluta keskustella, ja miksi. 

Mikä juuri tässä teemassa kiinnostaa? 

Aila: Aihe yhdistää kaksi mielenkiinnon kohdettani: kunta-alan ja työelämän kehittämisen. Kunta-alan työelämän kehittäminen on yhteiskunnallisesti merkittävä teema, sillä kuntien työelämän laatu ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat mm. työssä jaksamiseen ja kunnallisten palveluiden laatuun ja tuloksellisuuteen. Henkilöstövoimavarojen johtamista kehittämällä kunnat voisivat parantaa työelämän laatua ja sitä kautta turvata työvoiman saatavuuden. Aihe koskettaa jollakin tasolla meitä kaikkia kuntalaisia ja veronmaksajia. 

Tanja: Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat arkea monella alalla, mutta ei kenenkään pitäisi töissä joutua kestämään sellaisia tilanteita. Entisessä työpaikassani minulla heräsikin kiinnostus turvallisuusasioita kohtaan. 

Milloin lopputyösi valmistuu näillä näkymin? 

Aila: Maaliskuussa 2019. 
Tanja: Tammi-helmikuussa 2019. 

Mihin aiot hyödyntää apurahaasi? 

Aila: Apuraha mahdollistaa osaltaan sen, että voin tehdä gradua kokopäiväisesti. En käy tällä hetkellä töissä vaan keskityn graduun. 

Tanja: Apurahan avulla voin vielä joulukuun panostaa täysipäiväisesti työn kirjoittamiseen ja hiomiseen. Tästä olen erittäin kiitollinen. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia apurahaa hakeneita opiskelijoita ja toivotamme paljon tsemppiä lopputyön tekemiseen! Seuraava apurahahaku julkistetaan syksyllä 2019.

Hanna Harrison

Hanna Harrison

Palvelu- ja koulutussuunnittelija

hanna.harrison@kumula.fi

0401245571

Jaa sivu: