Liity jäseneksi

Kirjastoalan työntekijätutkimukseen vastasi yli 1600 ammattilaista!

Juuri julkaistun työntekijätutkimuksen mukaan jopa yhdeksän kymmenestä kokee usein innostusta työssään kirjastoissa. Haasteeksi koetaan jatkuvat muutokset.

Kumula oli mukana toteuttamassa kirjastoalan työntekijätutkimusta, joka on laajin kirjastoalalla tehty selvitys. Kirjastoissa työskentelee noin 5000 ihmistä, joista yli 1600 vastasi kyselyyn. Kysely koski kaikkia kirjastoja, mukaanlukien erikoiskirjastot ja korkeakoulukirjastot.

Työntekijät kokevat innostusta työssään ja ovat erittäin motivoituneita - 90 prosenttia vastaajista kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja kokee innostusta työssään! Peräti 92 prosenttia vastaajista kokee olevansa omalla alallaan.

Haasteeksi työssä koetaan jatkuvat muutokset. 63 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo, etteivät muutokset palvele asiakkaan etua ja 72 prosenttia on huolissaan kirjastojen tulevaisuudesta.

Vastauksissa tulee esiin työtehtävien muuttuminen ja monipuolistuminen. Organisaatiomuutokset, henkilöstön väheneminen ja kasvava yhteistyö muiden tahojen kanssa asettavat kaikki haasteita kirjastoalalle.

Kirjastoissa työskentelee korkeasti koulutettua, asiantuntevaa henkilöstöä, jotka haluavat aktiivisesti osallistua työnsä suunnitteluun. Jopa 77 prosenttia vastaajista kertoo, että haluaisi osallistua entistä enemmän kirjastojen kehitystyöhön.

Kysely suunniteltiin kirjastoalan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen Minerva-ryhmän yhteistyössä ja sen toteutti tutkimusyritys Pentagon Insight.

Minerva-ryhmään kuuluvat: Finlands svenska biblioteksförening FSBF rf, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK), Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK), Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA ry (AKAVA), Suomen kirjastoseura ry, Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ry, Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA ry (AKAVA) ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (Ammattiliitto Pro).

Pääset tutustumaan kyselyn tuloksiin täältä.

Jaa sivu: