Liity jäseneksi

Jäsenten edunvalvontaa tehdään myös kunnan neuvottelukunnassa

Kunnan neuvottelukunnassa valmistellaan kuntasektorin neuvottelutoimintaa ja valvotaan, että KVTES:iä noudatetaan. Jäseniltä suoraan tuleva palaute ja kommentit ovat erittäin tärkeitä neuvottelukunnan työssä, kirjoittaa kunnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Sonja Peschkow blogissaan.

Mikä ihmeen kunnan neuvottelukunta? Kysyin parisen vuotta sitten, kun minulta tiedusteltiin mahdollista kiinnostusta Akavan erityisalojen kunnan neuvottelukunnan varajäseneksi.  

Minut oli juuri valittu Kumulan valtuustoon ja paloin halusta päästä vaikuttamaan tai edes yrittämään vaikuttaa tulevaisuuden työelämään. Nyt kunnan neuvottelukunnan puheenjohtajana haluan edelleen vaikuttaa, entistä enemmän. 

Haluaisin, että esimerkiksi etätöiden tekemistä helpotetaan ja niille luodaan yhteiset säännöt, työaikamalleja joustavoitetaan tai luodaan jopa jokin uusi malli, joka toimisi paremmin nykyaikaisessa kunnassa.  

Kuitenkin KIKY-sopimus vei vain aikaa taaksepäin: työaikaa pidennettiin ja lomarahoja leikattiin. Ammattijärjestö- ja liittotoiminnalle on tullut siten vain enemmän tarvetta monien suhteellisten vakaiden ja eteenpäin vievien vuosien jälkeen. 

Onko kunnan neuvottelukunta siis oikea paikka minun kaltaiselleni ihmiselle, kunnan työntekijälle, joka uskoo tai vähintäänkin toivoo, että oikeudenmukainen ja järkevä työelämä on mahdollista kunnissa?  

Kyllä on, luottamusmiehen paikan ohella.

Niin neuvottelukunnan kuin luottamusmiehen tehtävänä on valvoa kunnan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) noudattamista. Tämä edellyttää tietysti KVTES:n tuntemista. Kun KVTES:n tuntee edes pääpiirteittäin, siihen voi aina ehdottaa parannuksia.  

Neuvottelukunnan rooli ja tehtävät

Kunnan neuvottelukunnan ensimmäiseksi tehtäväksi onkin juhlavasti kirjattu: kuntasektorin neuvottelutoiminnan valmistelu, johtaminen ja kehittely.  

Toisena tehtävänä on valvoa, että KVTES:iä noudatetaan.

Työehtosopimuksen noudattaminen on tärkeää, koska jos sitä ei noudateta, ei oikeudenmukaisuus toteudu, sen vahvuudet ja puutteet eivät avaudu, eikä sitä voida siksi kehittääkään. Tämän vuoksi meidän kaikkien on tärkeää omalta osaltamme noudattaa työehtosopimusta ja tiedottaa eteenpäin, jos näin ei tapahdu, ensisijaisesti paikalliselle luottamusmiehelle.  

Haitaksi ei olisi lainkaan, jos kunnan neuvottelukunta saisi jatkossa myös suoraan jäseniltä tiedon, missä ja millaisissa KVTES:in kohdissa on kunnissa haasteita? Silloin voidaan miettiä, onko vika sopimuksessa, sen tulkinnassa vai silkassa tietämättömyydessä. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on siis huolehtia, että jäsenistön tarpeet tulevat tulevat huomioiduksi liiton toiminnassa. Voin itse omalta osaltani neuvottelukunnassa kertoa, tapahtuuko näin. Mutta tarkoituksena on tietysti saada laajempi näkemys asiasta. Sen vuoksi yritän erilaisissa tilanteissa kysellä, miten muut kuntatyöntekijät kokevat asiat: mikä on hyvin, missä on kehitettävää ja mikä erityisesti harmittaa.  

Jäsenten äänellä merkitystä

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että jos sinulla on jotain tärkeää tai vähemmänkin tärkeää sanottavaa, kerro se vaikka minulle, niin voin ottaa sen esille kunnan neuvottelukunnassa. Saman asian ajaa myös tietysti se, että otat yhteyttä Kumulan toimistoon. Pääasia, että asiat otetaan esille, vain siten niitä voidaan edistää.  

Aktivoituminen on tärkeää myös järjestövalmiuden, eli työtaisteluvalmiuden nostamisen kannalta. Se ei synny tyhjästä eikä yksin, vaan edellyttää liitolta yhtenäisyyttä ja hyvää verkostoa. Yhtenäisyydellä ja toimivalla järjestöllä taataan vakuuttava joukkovoima neuvottelupöytään.

Ota siis kantaa, yhteyttä ja kerro käsityksesi kuntien asiantuntijoiden työstä ja sen kehittämistarpeista, vaikka vain kommentoimalla tätä blogikirjoitusta.

 
Sonja Peschkow

Sonja Peschkow

Hallituksen puheenjohtaja

sonja.peschkow@kumula.fi

0400 752 471

Jaa sivu: