Liity jäseneksi

"Epäpätevyysalennus" puhututtaa kuntasektorilla

Epäiletkö, että sinun palkkaasi on tehty perusteeton epäpätevyysalennus? Lue jutusta, mitä alennus tarkoittaa ja mitä kannattaa tehdä asian selvittämiseksi!

Julkisuudessakin viime aikoina puitu epäpätevyysalennus on koskettanut lähinnä sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen toimialoja. Kuntasektorilla palkkaan tehty ”epäpätevyysalennus” toteutetaan, jos pätevyysvaatimuksessa vaadittu koulutus on puuttunut työntekijältä. Tällöin kyseisen työntekijän palkkaa alennetaan 5 % verrattuna niihin, joilta pätevyysvaatimuksen mukainen koulutus löytyy.

Kulttuuri- ja hallintopuolella epäpätevyysalennuksen soveltaminen ei ole juuri näkynyt sektorin edunvalvonnassa. Viime keväästä asti kuntasektorilla on kuitenkin noussut keskusteluun epäpätevyysalennuksen perusteeton käyttö.  Lähtökohtana on, että työnantajan on korjattava perusteettomasti palkkaan tehty ns. epäpätevyysalennus.

Vuonna 2012 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES määräykset muuttuivat ja tehtäväkohtainen palkka määräytyi yksinomaan tehtävän vaativuuden perusteella. Siksi vuodesta 2012 lähtien tehtäväkohtaisen palkan epäpätevyysalennusta puuttuvan koulutuksen perusteella ei voida tehdä, jos:

  • työtehtävät ovat samanlaiset
  • työtehtävien vaativuus on samanlainen

Palkkaero on perusteltu, jos ns. pätevän ja epäpätevän työtehtävät ovat erilaiset ja myös tehtävien vaativuudessa on eroa.

Perusteettomasti tehtyä epäpätevyysalennusta voi vaatia korjattavaksi. Työsuhteessa oleva voi hakea tarkistettua palkkaa takautuvasti 5 vuoden ajalta hakuajankohdasta lukien.  Virkasuhteessa palkan oikaisua voi hakea takautuvasti 3 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä olisi ollut maksettava. Palkan korjaamista voi vaatia, vaikka palvelussuhde kuntaan on päättynyt.

Jos siis palkkaasi on tehty epäpätevyysalennus, toimi näin:

  • Lähetä sähköpostitse työnantajalle pyyntö tarkistaa palkkauksen epäpätevyysalennuksen perusteet. Viesti katkaisee myös asian vanhentumisen.
  • Esimiehen lisäksi kannattaa ilmoittaa asiasta ja ilmoituksesta omalle pääluottamusmiehelle. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n pääluottamusmiehet edustavat sinua asiassa.

Kuten sanottu, pääasiassa epäpätevyysalennuksen perusteeton käyttö on koskenut lähinnä sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen toimialoja. Toisaalta kirjastojen asiantuntijahenkilöstön pätevyysvaatimukset voisivat johtaa epäpätevyysalennuksen perusteettomaan käyttöön. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi ylempää korkeakoulututkintoa pätevyysvaatimuksena ja tehtävää suorittamaan valitaan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Näitä tapauksia ei meidän tietoomme ole kuitenkaan tullut. Pyydämme kuitenkin olemaan yhteydessä liiton toimistoon (kumula@kumula.fi), mikäli tällaisia menettelyjä tulee vastaan.

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: