Liity jäseneksi

Kumulan apurahahaku alkaa syyskuussa!

Vuoden 2018 apurahahaku on käynnissä 1.9.-4.11.

Teetkö kunta-alaan liittyvää gradua, kandia tai opparia? Jos vastaus on kyllä, lue tämä viesti tarkkaan!

Vuosittainen apurahahakumme alkaa jälleen kuukauden päästä syyskuussa!

Tässä viestissä kertaan apurahahaun speksit. Hakulomake avautuu haun alkaessa, ja löydät linkin siihen helposti täältä. 

***

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentemme tekemiin kunta-alan asiantuntijoita tai asiantuntijatyötä (hallinto, kirjastoala, ruokapalvelut etc.) käsitteleviin pro gradu-, kandi- ja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. Syksyn 2018 haku on auki 1.9.-31.10.2018. 
 Apurahan suuruus on 500€ ja niitä jaetaan kaksi. Apurahat myöntää Kumulan hallitus.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen! Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. 

Jos jäit miettimään sopiiko aiheesi hakukriteereihin tai sinulle heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Myöntämiskriteerit:
- Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön.
- Työn aiheen on liityttävä kunta-alaan tai kunta-alan asiantuntijatyöhön.
- Apuraha myönnetään ainoastaan Kumulan jäsenille tai jäseneksi liittyville. 
- Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
- Hakemuksen mukana on toimitettava tutkimussuunnitelma.
- Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
- Kumula saa oikeuden lisätä valmiin työn tai linkin siihen sivustonsa apurahapankkiin.
- Kumula saa oikeuden julkaista apurahansaajien nimet viestintäkanavissaan. 

Mikäli ansiokkaita ja kriteerit täyttäviä hakemuksia ei saavu, liiton hallitus voi päättää olla myöntämättä apurahoja.

Meeri Väänänen

Meeri Väänänen

Palvelu- ja koulutussuunnittelija

Jaa sivu: