Liity jäseneksi

Är du proffs i kommunbranschen?

Välkommen med i de kommunala experternas skara!

Kumula rf en fackorganisation för alla som arbetar som experter och som studerar i kommunbranschen. Vi bevakar våra medlemmars intressen på arbetsplatserna och ser till att de får den lön och de förmåner som tillkommer en expert. Vi stöder våra medlemmars professionella utveckling med utbildningar i branschen, och erbjuder en kanal för nätverkande med andra kolleger.

Vi uppskattar våra medlemmars yrkeskunskap och kompetens, och vi vill se till att alla som arbetar kommunalt mår bra i sitt arbete. Kom med, bli medlem och utnyttja våra omfattande medlemstjänster! 

Bli medlem i Kumula

Kom med i experternas skara!

Vi på Kumula förstår vad krävande expertarbete i den kommunala sektorn innebär. Idag innebär det allt mer arbete utanför den regelbundna arbetstiden, övertid som inte syns någonstans, svårigheter med att samordna arbete och fritid och allt mer jobb för allt färre händer.

Det är en utveckling som vi vill bryta. Vi vill att våra medlemmar ska ha ett bättre arbetsliv, och det jobbar vi för.

Därtill arbetar vi för din professionella utveckling genom utbildningar som planeras särskilt för ditt område.  Du får kamratstöd i den fackliga gemenskapen på ditt område, och nya idéer för din karriär. I medlemsavgiften ingår naturligtvis medlemskap i arbetslöshetskassan Erko, som tryggar din utkomst om du blir arbetslös.

Gå in och titta på våra medlemsförmåner här (tyvärr bara på finska)

En brokig mängd yrken för kommunala experter!

Vi representerar över trehundra yrken i kommunbranschen: Bland våra medlemmar finns ledande kommunala ämbetsmän och arbetstagare, biblioteksexperter och andra experter som arbetar i den kommunala sektorn eller i nära anslutning till det kommunala. Våra medlemmars examina och huvudämnen varierar eftersom man kan bli medlem även på basis av tjänst och/eller uppdrag. 

Kumulamedlemmarna hör till centralorganisationen Akava via vår takorganisation Akavas Specialorganisationer. Akavas förhandlingsdelegation för högt utbildade i den offentliga sektorn FOSU (fi JUKO) och dess förtroendevalda representerar och hjälper Kumulamedlemmarna på arbetsplatserna och vid förhandlingsbordet.

Studerandemedlemskap lönar sig!

Det lönar sig att bli medlem redan under studietiden, eftersom även studerandemedlemmar får ta del av alla medlemsförmåner. Som medlem blir du genast en del av din yrkesgemenskap, vilket betyder att du kan börja nätverka med dina framtida kolleger. Medlemskap är ett bra sätt att öka intjäningen av arbetsvillkoret för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till exempel med sommarjobb.

Medlemsavgift för studerande är bata 8 €/mån. Du betalar en studerandemedlemsavgift om du är registrerad examensstuderande.

Du har också rätt till studieavgift, även om du arbetar utöver dina studier i sommar- eller säsongsarbete, i deltidsarbete eller i praktik. Du minns väl att du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen.

Byte av förbund eller kassa

Det går lätt och snabbt att byta förbund och kassa om du är anställd. Erkos medlemsavgift ingår i din medlemsavgift till fackförbundet. När du är anställd och byter förbund gör du såhär:

  1. fyll i och skicka din medlemsansökan till Kumula
  2. vänta på ett meddelande om att du godkänns som medlem
  3. skriv ett meddelande om utträde till ditt tidigare förbund/kassa, datum för utträdet blir dagen innan ditt medlemskap i Kumula börjar.

Vi rekommenderar att du inleder medlemskapet i början av en kalendermånad. Det gör det lättare för oss att beräkna medlemsavgiften.

Medlemsavgiften ska vara betald till den tidigare arbetslöshetskassan eller fackförbundet ända fram till utträdesdatum i enlighet med kassans/förbundets bestämmelser.

Du kan byta arbetslöshetskassa bara under anställningstiden. Du kan till exempel inte byta arbetslöshetskassa medan du är arbetslös eller vårdledig, men du kan byta förbund och förbli medlem i den tidigare arbetslöshetskassan ända tills du återvänder till arbetet.

Har du frågor om att bli medlem?

Akavas Specialorganisationers medlemssekreterare hjälper dig i frågor kring anslutning och medlemskap.

Telefon: 0800 135 370

Telefontid vardagar kl. 9–14

E-post: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi