Liity jäseneksi

Uusi kuntasopimus tuo palkankorotuksia ja perhevapaan uudistuksen

Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimus on lähtökohtaisesti hyvä, eikä sopimukseen kirjattu työehtojen heikennyksiä.

Pitkällisten vaiheiden jälkeen solmittu sopimus takaa jäsenillemme hyvät palkankorotukset. Edistystä tapahtui myös työelämän laatukysymyksissä. Esimerkiksi perhevapaata koskevat määräykset paranivat siten, että toisen vanhemman palkallinen perhevapaa piteni 32 päivään. Lue tarkemmin perhevapaan uudistuksesta Kuntatiimin artikkelista.

Yleiskorotuksia ja paikallisia eriä

Nyt neuvotellut palkankorotukset ovat kahtalaisia. Osa korotuksista tulee yleiskorotuksina, eli ne tulevat automaattisesti kaikille kunta-alan sopimuksen piirissä oleville. Osa korotuksista on puolestaan paikallisia eriä, joiden kohdentamisesta neuvotellaan erikseen. Näihin neuvotteluihin osallistuvat sekä henkilöstön edustajat eli pääluottamusmiehet että työnantajan edustajat.

Vaikka sopimus on siis lähtökohtaisesti korotuksiltaan hyvätasoinen, on meidän jatkossakin oltava tarkkana, että järjestelyerät kohdentuvat myös edustamillemme aloille

Jo neuvotellut yleiskorotukset voivat nousta vielä entisestään. Tämän sopimuksen erityispiirre on se, että tiettyjen vientiteollisuuden liittojen sopimusratkaisut voivat vaikuttaa myös kuntasopimukseen korottavasti. On sovittu, että kuntasektorin jäsenille tulee automaattisesti prosenttikorotus, mikäli nämä vientiteollisuuden liitot neuvottelevat kunta-alaa paremman sopimuksen. Tämä on poikkeuksellista, mutta kuroo nyt umpeen sitä palkkakuoppaa, mikä on päässyt syntymään edustamiemme alojen ja teollisuusliittojen välille.

Näin palkat nousevat - lue lisää Kuntatiimistä!

Kunta-alan sopimus on kolmivuotinen, joka takaa näin työrauhan kuntasektorille pitkäksi aikaa eteenpäin. Kolmen vuoden aikana jäsenillemme maksettavat palkankorotukset ovat aiempia vuosia suuremmat. Lisäksi vuoteen 2027 ulottuva viisivuotinen palkkaohjelma tuo mukanaan keinot edustamiemme alojen palkkauksen korjaamiseen. Tutustu tarkemmin korotuksiin ja palkkaohjelmaan Kuntatiimin artikkelista.

Sovitut palkankorotukset:

  • 2022: 2 % yleiskorotus sekä 0,5 % paikallinen järjestelyerä
  • 2023: 1,9 % tai enemmän riippuen vientiteollisuuden palkkaratkaisusta
  • 2024: 1,9 % tai enemmän riippuen vientiteollisuuden palkkaratkaisusta

Kuntasektorin palkkaohjelma 2023 - 2027

  • 2023 1,2 prosenttia järjestelyerä
  • 2024 0,4 prosenttia järjestelyerä
  • 2024 0,6 prosenttia järjestelyerä
  • 2025 0,8 prosenttia järjestelyerä
  • 2026 0,8 prosenttia järjestelyerä
  • 2027 1,2 prosenttia järjestelyerä
Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: