Liity jäseneksi

Uuden oppiminen ja kokemukset, omannäköinen arki ja läheiset - Kumulan jäseniä yhdistävät pehmeät arvot

Kumulan jäsentutkimuksessa kysyttiin kantoja arkeen, työelämään ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Tulosten perusteella kehitämme jäsenpalveluita ja viestintää eteenpäin.

Kevään aikana toteutimme Kumulassa laajan jäsentutkimuksen, jonka avulla halusimme oppia tuntemaan paremmin jäsenemme ja sitä kautta parantaa palveluitamme. 

Pentagon Insight - tutkimusyrityksen Laura Perjo ja Tatu Malmström toteuttivat ensin laadullisen tutkimuksen pienelle joukolle jäseniämme, jonka pohjalta rakensimme varsinaisen jäsentutkimuksen. Halusimme mahdollisimman laajan vastaajajoukon ja levitimme kyselyä sähköpostin, somen ja tekstiviestien kautta kaikille jäsenille. 

Kyselyssä kysyttiin jäsenten mielipiteitä ja kantoja liittyen työelämään, arkeen ja omaan hyvinvointiin, yhteiskuntaan sekä politiikkaan. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat ovat kumulalaisille tärkeitä arjessa ja mistä palasista koostuu hyvä elämä.  

Tulosten perusteella jäsenemme arvostavat elämässä erityisesti itsensä kehittämistä ja uuden oppimista, läheisten kanssa vietettyä aikaa sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa elämää. 

Isoa osaa jäsenistämme ei motivoi korkeamman elintason tavoittelu, vaan pikemminkin se, että saa elää omannäköistä elämää ja tehdä ja kokea kiinnostavia asioita.  

Vaikka jäsenten työnkuvat ovat hyvin erilaisia – edustamme satoja eri ammattinimikkeitä - jäseniämme yhdistää into omaan työhön ja siinä kehittymiseen.

Hieno uutinen onkin, että kaksi kolmasosaa jäsenistämme tuntee usein innostusta työstään! Toisaalta myös kaksi kolmasosaa kokee, ettei palkka vastaa työn vaativuutta.   

Vastausten avulla kehitämme Kumulan palveluita ja ammatillista edunvalvontaa vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita eri elämänvaiheissa.

Tänä vuonna olemme jo lanseeranneet osaamis- ja hyvinvointituen, joka osaltaan vastaa kyselyssä korostuneeseen jäsenten intoon oppia uusia taitoja ja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Seuraavien viikkojen aikana nostamme tarkemmin esiin jäsentutkimuksen tuloksia ja teemoja – puhumme esimerkiksi jäsenten suhteesta kuntatyöhön, etätöistä, työn kuormittavuudesta ja palkkauksesta. Pysy kuulolla! 

Hanna Harrison

Hanna Harrison

Palvelu- ja koulutussuunnittelija

hanna.harrison@kumula.fi

0401245571

Jaa sivu: