Liity jäseneksi

Työaikalainsäädäntö remonttikohteeksi

KT Kuntatyönantajat on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa. Ei työvoimakustannuksien kasvulle, lisää joustavuutta työehdoista sopimiselle, työrauhaa koskeva lainsäädäntö uudistettava, lisää määräaikaisuuksia, viiden vuoden palvelussuhdeturva lopetettava ja kelpoisuusvaatimuksia pitäisi löysätä. Sinänsä kaikki sellaisia, jotka tiedämme työnantajaosapuolelle tärkeiksi teemoiksi. Meille toki tärkeitä teemoja myös, vaikka eri linjoilla useissa asioissa olemmekin.

KT:n hallitusohjelmatavoitteista löytyy kannatettaviakin asioita. Esimerkiksi työaikalainsäädännön uudistaminen on teema, joka on tärkeä myös meille. Nykyinen lainsäädäntö on 90 – luvun puoliväliltä, ja sellaisena oman aikakautensa tuotos. Voimassa oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan ota huomioon tämän ajan asiantuntijatyön piirteitä. Työ ei esimerkiksi ole enää niin sidottu työ tekemisen paikkaan, vaan työhön ollaan sidoksissa myös säännöllisen työajan jälkeenkin. Vapaa-aika keskeytyy toistuvasti kun työ seuraa mobiiliversiona mukana.

Yli 20 prosenttia ylemmistä toimihenkilöstä tekee palkatonta ylityötä viikoittain, 40 prosenttia ainakin joskus, eikä kuntasektorinkaan asiantuntija– ja esimiestehtävät tee tässä poikkeusta. Kun töitä tehdään säännönmukaisesti työajan jälkeen palkatta, ei ylityö ole enää kustannuskysymys. Tällöin se ei ole enää työsuojelukysymyskään. Tästä kehityksestä olen todella huolissani, mutta hyvä että myös KT Kuntatyönantajat on huomannut tarpeen muutokselle.

Kuntien henkilöstöstä poistuu eläköitymisten kautta n. 17 000 henkilöä vuodessa, ja Kuntatyönantajat peräänkuuluttaa hallitusohjelmatavoitteissaan osaavan työvoiman saatavuutta. KT toteaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden edellyttävän "riittävää työvoiman saantia kaikille toimialoille, jossa kunta tuottaa palveluja".

Tulevaisuudessa siis entistä vähemmän käsiä tekee entistä enemmän töitä. Tämä koskee myös kuntien johtavia viranhaltijoita. Itse peräänkuuluttaisinkin myös kuntien palvelutuotantoa johtavien viranhaltijoiden saatavuutta, ettei menisi vallan ylitöiksi.

Jaa sivu: