Liity jäseneksi

Salla Palmi-Felin: Saatiin kohtuullinen sopimus

Kumulan puheenjohtaja Salla Palmi-Felin kommentoi uutta kuntasopimusta

Kuntasektorin pääsopijajärjestöt pääsivät 8.2. sopuun kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksesta. Pitkään jatkuneiden neuvottelujen tuloksena kunta-alalle solmittiin sopimus, joka jatkuu maaliskuulle 2020 tuoden kuntien työntekijöille ja viranhaltijoille 3,46 prosentin palkankorotukset.

Kunta-alan neuvottelujen loppumetreillä neuvottelupöytään tuotiin myös vuosilomaleikkausten kompensaatio. Tämä olisi merkinnyt kunta-alalle 300 miljoonan euron lisälaskua, eikä tähän KT Kuntatyönantajalla riittänyt ymmärrystä. Sen sijaan tammikuussa 2019 maksettavaksi tulee 9,2 prosentin tuloksellisuuserä. Tämän kustannusvaikutus on n. 135 miljoonaa euroa.

Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n hallituksen puheenjohtaja Salla Palmi-Felin arvioi KVTES-sopimusta tuoreeltaan:

"Sopimus on näihin olosuhteisiin nähden kohtuullinen. Ymmärrämme kunta-alan taloustilanteen. Lomarahaleikkaukset osuivat kuitenkin kipeästi myös meidän jäseniimme. Vaikkei lomarahakompensaatiot nyt toteutuneetkaan suunnitellusti, on 2019 tammikuussa jaettava kertaerä hyvä alku ".

Merkillepantavaa oli kuitenkin se, kuinka nopeasti ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi vaikuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelutuotanto on väännetty niin tiukille, että ylityökielto halvaannuttaa äkkiä koko toiminnan.

On siis hyvä, että sopimukseen päästiin. Tosin jo heti sopimuksen solmimisen jälkeen kävi selväksi, että paljon neuvoteltavaa jäi vielä tulevaisuuteen.

Jaa sivu: