Liity jäseneksi

Salaa töissä vai etätöissä?

Laituri. Läppäri. Lasillinen kylmää juotavaa ja horisontissa kimmeltävä meri. Leppoisampaa paikkaa työskennellä tuskin voi kuvitella. Vähän kuin olisi lomalla.

Näin etätöitä usein kuvitetaan. Halutaan välittää kuvaa, että työ muuttuu lomapäivän kaltaiseksi, kun sitä tekee jostain muualta kuin toimistosta. Käsi sydämelle, kuinka moni on oikeasti joskus istunut laiturinnokassa läppärin kanssa?

Monet kuntatyötä tekevistä haluaisivat joustavuutta omiin työn tekemisen tapoihin.

Monet kuntatyötä tekevistä haluaisivat joustavuutta omiin työn tekemisen tapoihin. Asiantuntijatyössä tämän ymmärtää hyvin. Luulisi näet että v. 2020 olisi jokseenkin yhdentekevää mistä päin kuntaa hallintojohtaja pöytäkirjat ja esityslistat laatii. Sen sijaan meillä on edelleenkin paljon ammatteja, joissa edellytetään henkilökohtaista läsnäoloa. Kotoa toimitettu asiakaspalvelu ei vastaa vaatimuksiin laadukkaasta asiakaspalvelusta eikä luokanopettaja opeta laiturinnokasta.

Onkin siis selvää, että kaikki eivät voi etätöitä tehdä, ja se on vain pakko hyväksyä. Joissain kunta-alan tehtävissä se on mahdollista. Erilaisilla työkartoituksilla tätä voidaan selvittää, ja selvitysten perusteella kunnassa tehtävää työtä kehittää vastaamaan myös työntekijöiden odotuksiin.

Keskeneräisiä töitä jatketaan kotona, iltaisin valmistellaan seuraavan päivän asioita tai
kommentoidaan vaikkapa ajankohtaista asiaa jollain keskustelualustalla. Työ on hiljalleen kurottanut vapaa-aikaan, ja tästä on tullut enemmän tai vähemmän hyväksytty järjestely.Kolmannes kuntien asiantuntijatyötä tekevistä ilmoittaa tekevänsä töitä myös säännöllisen työajan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa työtä, joka ei näy missään.


Työ on hiljalleen kurottanut vapaa-aikaan, ja tästä on tullut enemmän tai vähemmän hyväksytty järjestely.

Ja juuri siksi onkin ihmeellistä, että etätyöskentelystä ei saada kunnollista käytäntöä aikaan, vaikka niin monet meistä jatkavat etätöissä sen jälkeen, kun oma säännöllinen työaika päättyy. Mikäli keittiön pöydän ääressä iltaisin tehtävää työtä kontrolloitaisiin samalla tapaa kuin etätöitä, työn ja vapaa-ajan välinen ero olisi paljon selvempi. Työssä jaksettaisiin paremmin. Tehokkuuskin voisi parantua.

Ehdotankin, että lopetetaan tyystin kaikki säännöllisen työajan ulkopuolella ”salaa” tehtävä työ.  Tai sitten otetaan uudet työn tekemisen tavat vakavasti, ja tuodaan ne oman työpaikan arkeen niiltä osin kuin se on mahdollista. Luulen, että jälkimmäinen vaihtoehto olisi helpompi.

Kuka estää etätyöt? Miksi minä en saa työskennellä kotoa käsin? Käynnistämme selvityksen etätyön esteistä ja mahdollisuuksista.  Selvityksen tuloksista kerromme seuraavassa etätyöblogissamme. Osallistu kyselyyn
täältä!

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: