Liity jäseneksi

Ohjeita jäsenillemme työnteon estymiseen tai lomautukseen liittyen

Sisällys

Työsopimussuhteinen työntekijä
Viranhaltija
Akavan Erityisalat: Vastuullisuutta, ei paniikkitoimenpiteitä – käytettävä normaalia yhteistoimintamenettelyä
Työt eivät lopu vaikka toimipisteet ovat suljettuna asiakkailta
Muun työn tarjoaminen
Työnteon estyminen
Lomauttaminen nopeutetulla yt-menettelylläLomauttaminen

Tässä on ohjeita, jos työnantaja ilmoittaa, että se koronaviruspandemian takia

 • keskeyttää palkanmaksun, koska työnteko on estynyt
 • aloittaa yt-neuvottelut lomauttamisesta.

Akavan Erityisalojen ja Kumulan mielestä koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa yllätyksellinen tai onnettomuuden kaltainen tapahtuma. 

Työn vähenemisestä johtuva tarve lomauttaa on aina käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ja normaaleja kuntien yhteistoimintalain ilmoitusaikoja noudattaen.

Työntekijän ei tule hakea itse palkatonta poissaoloa, vaikka työnantaja sitä esittäisi.

Työsopimussuhteinen työntekijä

1) Palkanmaksun keskeyttäminen 14 vrk jälkeen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan

Palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan: ”Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.”

Toimi näin:

 1. Työnantajan ilmoitus on saatava kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi, mistä päivämäärästä työnteon esteen alkaminen lasketaan. Tarvittaessa pyydä esimieheltä ilmoitus ja tiedot kirjallisena.
   
 2. Noudata saamaasi määräystä. Ilmoita esimiehelle, ettet hyväksy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista perustetta palkanmaksun keskeyttämiseen. (Huom! Tämä on liiton suositus! Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa säädöksessä tarkoitettu yllätyksellinen tai onnettomuuden kaltainen tapahtuma).
   
 3. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa Oma asiointi –palvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi tai soittamalla omaan TE-toimistoon tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun. Pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
   
 4. Hae työttömyysetuutta työttömyyskassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOsta www.erko.fi         
 • Hae ansiopäivärahaa Erkosta noin kahden viikon työttömyyden jälkeen. 
 • Voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse.
 • Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien.
 • Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, muutoin hakemukset hylätään myöhästyneinä.
 • Työntekijöiden/viranhaltijoiden on saatava työnteon keskeytysilmoitus kirjallisena ja se on liitettävä korvaushakemukseen.

B.   Lomauttaminen nopeutetulla yt-menettelyllä

Jos työnantaja soveltaa kuntien yhteistoimintalain 15 §:n mukaista nopeutettua yt-menettelyä, ei em. valmistautumis- ja neuvotteluaikoja noudateta ja lomautusilmoitus voidaan antaa heti. Tällöinkin on noudatettava KVTES:n mukaista 1 kuukauden palkallista lomautusilmoitusaikaa, jonka jälkeen lomautus voidaan toteuttaa.

Toimi näin:

 1. Työnantajan ilmoitus taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtävästä lomauttamisesta on saatava kirjallisena.
 2. Jos neuvottelujen päätyttyä olet lomautettavien joukossa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
 3. Hae työttömyysetuutta työttömyyskassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOsta www.erko.fi

Viranhaltija

1) Palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan

Työsopimuslaki ei koske viranhaltijoita.

Toimi näin:

 1. Viranhaltijan on saatava toimivaltaisen viranomaisen päätös virantoimituksen keskeytyksestä. Mikäli sellaista ei ole, viranhaltijalla on velvollisuus jatkaa virantoimitusta.
 2. Ilmoita esimiehelle, ettet hyväksy työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista perustetta palkanmaksun keskeyttämiseen.
 3. Ole yhteydessä liiton lakimieheen.

2) Lomauttaminen nopeutetulla yt-menettelyllä

Jos työnantaja soveltaa kuntien yhteistoimintalain 15 §:n mukaista nopeutettua yt-menettelyä, ei em. valmistautumis- ja neuvotteluaikoja noudateta ja lomautusilmoitus voidaan antaa heti. Tällöinkin on noudatettava KVTES:n mukaista 1 kuukauden palkallista lomautusilmoitusaikaa, jonka jälkeen lomautus voidaan toteuttaa.

Toimi näin:

 1. Työnantajan ilmoitus taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtävästä lomauttamisesta on saatava kirjallisena.
 2. Jos neuvottelujen päätyttyä olet lomautettavien joukossa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
 3. Hae työttömyysetuutta työttömyyskassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKOsta www.erko.fi

Takaisin otsikoihin

Akavan Erityisalat ja Kumula: Vastuullisuutta, ei paniikkitoimenpiteitä – käytettävä normaalia yhteistoimintamenettelyä

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vuoksi kuntatyönantajan tulee toimia vastuullisesti eikä kohdistaa työntekijöihin toimia, joilla palkanmaksu keskeytetään tai työntekijöitä/viranhaltijoita lomautetaan.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa yllätyksellinen tai onnettomuuden kaltainen tapahtuma. Työn vähenemisestä johtuva tarve lomauttaa on aina käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ja normaaleja kuntien yhteistoimintalain ilmoitusaikoja noudattaen.

Työntekijän ei tule hakea itse palkatonta poissaoloa, vaikka työnantaja sitä esittäisi.

Kannanotto Oulun kaupungin irtisanomisiin liittyen 25.3.2020.


Työt eivät lopu vaikka toimipisteet ovat suljettuna asiakkailta

Suomen hallitus sulki asiakkailta valmiuslain nojalla kunnallisia palveluja mm. museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat. Se ei tarkoita, että työ niissä olisi loppunut.

Hyvien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen taustalla on pitkäjänteinen suunnittelu- ja valmistelutyö. Se on usein asiakkaille näkymätöntä aineiston hankintaa ja käyttökuntoon saattamista, tilojen ja palvelujen uudelleenorganisointia, tapahtumien ja näyttelyjen suunnittelua.  Vaikka toimipisteet ovat suljettuna yleisöltä, niissä voidaan ja pitää tehdä edelleen palvelun suunnitteluun ja valmisteluun liittyviä tehtäviä tai huolto- ja ylläpitotehtäviä. Myös etätyön mahdollisuuksia tulee edistää.

Takaisin otsikoihin


Muun työn tarjoaminen

Tarvittaessa työntekijöitä voidaan siirtää muihin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella soveltuviin tehtäviin

Työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihin koulutuksen ja työkokemuksen huomioon ottaen soveltuviin tehtäviin. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste.

Lomauttamisen vaihtoehtona työnantajan tulee ensisijaisesti tarjota mahdollisimman samanlaista työtä kuin työsopimuksen mukainen työ on. Mikäli tällaista työtä ei ole, voi työ olla muuta työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa.

Takaisin otsikoihin
 

Työnteon estyminen

Työnantaja saattaa keskeyttää palkanmaksun 14 päivän jälkeen vedoten työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin säännöksiin.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa säädöksessä tarkoitettu yllätyksellinen tai onnettomuuden kaltainen tapahtuma. Siksi työn vähenemisestä johtuva tarve lomauttaa, tulee toteuttaa normaalin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan palkanmaksun voi keskeyttää 14 päivän jälkeen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun vastaan äkillisen tapahtuman vuoksi.

”Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.”

Mikäli työnantaja esittää palkanmaksun keskeyttämistä työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti, työntekijä noudattaa määräystä alla olevien ohjeitten mukaisesti.

Mahdollinen asian riitauttaminen tehdään jälkikäteen liiton ohjeitten mukaisesti.

Takaisin otsikoihin
 

Lomauttaminen nopeutetulla yt-menettelyllä

Kuntien yhteistoimintalain 15 § mahdollistaa nopeutetun yt-menettelyn, jolloin ei noudateta em. lain mukaisia valmistautumis- ja neuvotteluaikoja. Em. säädöksen mukaisessa nopeutetussa yt-menettelyssä lomautusilmoitus voidaan antaa heti. Tällöinkin on noudatettava KVTES:n mukaista 1 kuukauden palkallista lomautusilmoitusaikaa, jonka jälkeen lomautus voidaan toteuttaa.

Akavan Erityisalojen mielestä koronaviruspandemia ei ole kaikissa tilanteissa säädöksessä tarkoitettu toiminnan vaarantuminen ja pandemiaan vaikutuksiin on voitu valmistautua etukäteen kuten muissakin kuntapalveluissa. Siksi työn vähenemisestä johtuva tarve lomauttaa, tulee toteuttaa normaalin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Kuntien yhteistoimintalain 15 §:ssä säädetään yhteistoimintamenettelystä poikkeamisesta silloin, jos toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä. Tällöin päätökset voidaan tehdä ilman yhteistoimintamenettelyä.

Jos työnantaja soveltaa kuntien yhteistoimintalain 15 §:n mukaista menettelyä, ei kuntien yhteistoimintalain mukaisia valmistautumis-, neuvottelu- ja tiedoksisaantiaikoja noudateta.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä syy poikkeukselliseen menettelyyn.

Mahdollinen asian riitauttaminen tehdään jälkikäteen liiton ohjeitten mukaisesti.

Takaisin otsikoihinLomauttaminen

Kuntien yhteistoimintalain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä käsitellään suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja ennen kuin asia ratkaistaan.

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantava osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen. Tällöin työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi on annettava 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

JUKOn pääluottamusmies edustaa liiton jäseniä yt-neuvotteluissa, jos yhteistoimintamenettely koskee useampaa työntekijää.

Neuvotteluvelvoite on täyttynyt, kun neuvotteluja on käyty:

 • 14 päivää, jos työnantajan harkitsema irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen kohdistuu alle kymmeneen työntekijään
 • 6 viikkoa, Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään

Kun neuvottelut ovat päättyneet työnantaja tiedottaa ratkaisusta. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle/viranhaltijalle henkilökohtaisesti KVTES:n lomautusilmoitusta koskevien määräysten mukaisesti vähintään yhtä kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Takaisin otsikoihin

Lähde: https://www.akavanerityisalat.fi/palvelut_ja_edut/tyosuhdeneuvonta_lakipalvelut/usein_tyosta_kysyttya/koronasta_kysyttya/tyonteon_estyminen_sairastaminen_lomautus/kunta_tyonteon_estyminen_tai_lomautus

Jaa sivu: