Liity jäseneksi

Nykyinen aktiivimalli on puutteellinen, ja siksi se pitää purkaa

Asiantuntija – ja esimiesasemassa työskentelevien työllistymisessä on myös suuria alueellisia eroja, jotka aktiivimalli sivuuttaa tyystin.

Me Kumula ry:ssä ymmärrämme toimivan työvoimapolitiikan merkityksen. Ymmärrämme myös työvoimahallinnon kehittämisen tarpeen ja paineet työttömyysongelman hoitamisessa. Nyt suurennuslasin alla oleva aktiivimalli on kuitenkin pahasti keskeneräinen. Sen voimaantulon tuomista hyödyistä ei ole juurikaan takeita, mutta pahimmillaan se heikentää entisestään niiden asemaa, jotka eniten apua tarvitsevat.

Siksi Kumula ry vaatiikin, että nykyinen aktiivimalli on purettava.  Eriarvostavan perusasetelman lisäksi mallin suurimmat ongelmakohdat korkeastikoulutettujen osalta ovat:

  • Työvoimapalveluiden voimavarojen riittämättömyys. Erityisesti korkeakoulutettujen palvelutarpeeseen pitää pystyä vastaamaan paljon tehokkaammin.
  • Aktiivisuusvelvoitteen täyttämiseksi listattujen keinojen valikoima on pahasti puutteellinen. Esimerkiksi kouluttautuminen ja omaehtoinen työnhaku tulee ymmärtää aktiivimallissa paljon laajemmin.

Asiantuntija – ja esimiesasemassa työskentelevien työllistymisessä on myös suuria alueellisia eroja, jotka aktiivimalli sivuuttaa tyystin. Myös työllistymistä tukevien asiantuntijapalvelujen resursointi vaihtelee alueittain. Eriarvoistavalla työvoimapolitiikalla työttömyysongelmaa ei ratkaista.

Jaa sivu: