Liity jäseneksi

Lausunto kirjastoasetuksen 4§ muuttamisesta

Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään (22/010/2014) Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry:n kantaa valtioneuvoston asetusluonnoksesta kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4§:n muuttamista.

Asetusluonnoksessa esitetty muutos käsittelee kirjaston yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta viranhaltijalta edellytettyä kelpoisuutta. Muutoksella halutaan laskea kirjastonjohtajaksi edellytettävää koulutusvaatimusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta soveltuvaan korkeakoulututkintoon jonka lisäksi edellytetään asetuksen 3. momentissa säädettyjä kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Kunnan koko kirjastolaitosta johtavan viranhaltijan kelpoisuusvaatimukseen ei ole esitetty muutoksia.

Informaatioyhteiskunnassa kirjastojen merkitys ei ole vähenemässä, vaan entisestään korostumassa. Kuntien asiantuntijat  - KUMULA ry katsoo, että kirjaston johtaminen on vaativaa asiantuntijatyötä, johon parhaimmat edellytykset antaa ylempi korkeakoulututkinto. Kirjastojen johtotehtävissä toimivilta edellytetään tulevaisuudessa entistä laajempaa ymmärrystä ja näkemystä kirjastojen toimintaympäristöistä ja niiden tulevaisuudesta. Tässä viitekehyksessä kirjastoa johtavalta viranhaltijalta edellytetään myös vahvaa kykyä nähdä ja jäsentää kuntasektorin haasteita sekä kykyä kehittää kirjastoa vastaamaan näihin haasteisiin sekä kuntalaisten palvelutarpeeseen

Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry katsoo, ettei kirjastoasetuksen 4 §: n kelpoisuusvaatimusten muutos ylemmästä korkeakoulututkinnosta soveltuvaan korkeakoulututkintoon ole näin ollen perusteltua.

Avainsanat:

Jaa sivu: