Liity jäseneksi

KVTES -sopimus. Mistä sovittiin?

Kumulan toiminnanjohtaja Jussi Näri käy kirjoituksessa lävitse uuden KVTES:n pääpiirteet.

Palkankorotukset

Sopimuskausi päättyy 31.3.2020. Sopimuskauden kokonaispalkankorotus on 3,46 %. Se sisältää kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen yleiskorotus 1.5.2018 1,25 % ja toinen 1.4.2019 1 %. Lisäksi maksetaan paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 1,2 %.

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotukseen ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin.

Järjestelyerissä myös keskustason ohjausta

Esimies- ja johtotehtävissä olevien ja palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkan on oltava suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmiensä palkkaan. Työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasaisesti eri palkkahinnoitteluliitteiden kesken. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä oman ryhmänsä.

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi

Uusi sopimus tuo muutoksia myös paikalliseen sopimiseen. Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on nyt mahdollista erillisen paikallista sopimista koskevan määräyksen rajoissa. Tosin aiemminkin ao. on ollut mahdollinen, mutta käytännössä vaihtamisesta ei ole tehty paikallisia sopimuksia. Lisäksi vaihtaminen edellyttää vielä osapuolten keskinäistä sopimusta. Tällä hetkellä puhuttaa erityisesti paikalliseen sopimiseen liittyvä järjestely. Ilmassa on sen suhteen vielä jonkin verran kysymysmerkkejä, miten käytännössä sopiminen mahdollistuu.

Lomarahaleikkausten kompensaatio

Tammikuussa 2019 maksetaan 9,2 % suuruinen paikallinen kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että kunnassa on tai kuntaan tehdään tuloksellisuusohjelma tai muu vastaava strateginen ohjausväline, esimerkiksi KunTeko -pohjalta.

Isyysvapaa ja tilapäinen hoitovapaa

Palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta päivästä 12 päivään. Tilapäinen hoitovapaa (4 päivää / 3 palkallista) on uuden sopimuksen myötä mahdollinen alle 12 -vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi.

Luottamusmiesten asema

Luottamusmieskorvaus nousee 7 %, työsuojeluvaltuutettujen myös pieni parannus. Mikäli edustettavien määrä on vähintään 105 (aiemmin 120), pääluottamusmiehen vapautus tehtävään vähintään 1 päivä viikossa.

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: