Liity jäseneksi

Kunta-alan neuvottelut keskeytyneet

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet. Neuvottelujen keskeytymisen vuoksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto astuu voimaan 6.2.2018 klo 7.00. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Julkisalan koulutettuja edustava neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt myös jättää lakkovaroituksen, mikäli tilanne niin vaatii.

Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry:n hallituksen puheenjohtaja Salla Palmi-Felin kommentoi neuvottelutilannetta:

- On valitettavaa, että neuvottelut ovat keskeytyneet. On kuitenkin muistettava, että aiemmat kilpailukykysopimuksella tehdyt lomarahaleikkaukset kohdistuivat kaikista kipeimmin kunta-alaan. Sen vuoksi ymmärrämme hyvin Julkisalan koulutettujen vaatimukset lomarahaleikkausten kompensaatiosta. 

JUKOn asettama ylityökielto koskee lähes kaikkia kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia jäseniämme. Kiellon ulkopuolelle on kunnalliset viranhaltijat. Lisätyön tekemistä kielto ei koske.

Ylityökiellossa työntekijä tekee normaalin työajan, muttei suostu tekemään ylityötä. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. Vuoronvaihtokiellossa työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan. Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voi tehdä, jos työntekijät voivat sopia niistä keskenään.

Seuraamme neuvottelutilanteen kehittymistä ja tiedotamme jäsenillemme neuvottelujen edistymisestä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Salla Palmi-Felin (040 5928071)

Toiminnanjohtaja Jussi Näri (0400 816 284)

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: