Liity jäseneksi

Kunta-alalle ensimmäinen sopimus

Sopimuksen sisältö

Kunta-alalla on saavutettu ensimmäinen neuvottelutulos. Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimusalle allekirjoitettiin eilen iltapäivällä.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ensimmäisen kauden ensimmäinen korotus 1.7.2014 on suuruudeltaan 20 euroa ja ensimmäisen kauden toinen korotus siitä vuoden päästä 1.7.2015 prosenttimääräisenä 0,4 %. Tästä käytetään 0,1 % vuosilomalain muutosten kustantamiseen vuosilomalakia pitempien työehtosopimuksen mukaisten lomapäivien karenssipäivien maksamiseen.

Palkankorotuksena mahdollisesti 0,3 %, joka voi vielä muuttua, jos jaksotyöaikamääräyksiä muutetaan keväällä 2014 ja muutokset maksetaan korotuksesta. Toisen kauden korotukset neuvotellaan keväällä 2015 30.6.2015 mennessä.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaoloajalle perustetaan kaksi työryhmää uudistamaan palkkahinnoitteluliitteitä sekä toinen työryhmä tarkastelemaan eri työaikamuotoja.

Neuvottelujen loppuvaiheessa esiin nousutta kriisilauseketta - eli mahdollisuutta vaihtaa lomarahat vapaiksi- ei työnantajaosapuoli esittänyt.

Nuorisotakuusta sopimista neuvotteluosapuolet pitävät tärkeänä ja neuvotteluja asiasta jatketaan voimassaolokauden aikana.

"Odotetun mukainen"

Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Hytönen arvioi sopimusta ja neuvotteluja:

"Sopimushan on poikkeuksellisen maltillinen. Lähtökohdat neuvotteluihin olivat kuitenkin tiedossa, joten sopimus on odotetunlainen.  Tulee kuitenkin muistaa, että neuvottelut mm. opetusalan sopimuksen ja lääkärisopimuksen osalta ovat edelleenkin kesken, ja näiden neuvottelujen kariutuminen saattaa vielä kaataa koko paketin. Hyvä kuitenkin, että meille tärkeän sopimuksen neuvottelut saatiin päätökseen. Neuvottelujen loppupuolella esiin noussut kriisilauseke olisi saattanut merkitä työehtojen heikennystä, hyvä että tätä ei sopimukseen tullut". 

Ensimmäinen sopimuskausi 22 kk 1.3.2014 – 31.12.2015, mahdollisuus toiseen kauteen 13 kk 1.1.2016 – 31.1.2017.
Avainsanat:

Jaa sivu: