Liity jäseneksi

Kunta-alalla siirrytään sovitteluun, muun muassa pääsopimus jumittaa neuvotteluja

Sopimukseton aika alkaa 1. huhtikuuta, mutta edellisen sopimuksen määräyksiä noudatetaaan jälkivaikutuksen perusteella.

- Omin voimin ratkaisua ei syntynyt. Katsomme nyt eteenpäin ja sovimme, että pyydämme avuksi sovittelijan. Työtaisteluvaroitusta mikään osapuoli ei ole jättänyt. Ulkopuolista apua tarvitaan, jotta saamme kaikki sopimusalamme maaliin. JUKO sopii kunnissa opettajien, teknisen henkilöstön, lääkärien ja kuntien yleistä sopimuksesta, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

- Lähes kaikilla muilla sopimusaloilla on sovittu uusista sopimuksista, mutta kunta-alalla kuukausien neuvottelujen lopputulos on mahalasku. Kuitenkin kuntien työntekijät kantavat nyt poikkeusoloissa vastuuta koko Suomen pyörittämisestä. 

- JUKO on aktiivisesti pyrkinyt tuomaan pöytään vaihtoehtoja, joilla neuvotteluja olisi ollut mahdollista viedä eteenpäin oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti. 

JUKO muistuttaa, että joka kolmas kuntien palkansaaja kuuluu akavalaiseen liittoon. 

- Kunnissa on useita ammattiryhmiä, jotka kohtaavat koronaiskun etulinjassa. Siksi on tärkeää, ettei eri palkansaajaryhmiä aseteta vastakkain kriisin varjolla. Normaalia vaativammat olosuhteet eivät myöskään koske vain kunta-alaa, vaan Suomen koko julkista sektoria, JUKOn toiminnanjohtaja  Maria Löfgren sanoo. 

Kysymys pääsopimuksesta hiertää

Virka- ja työehtosopimusten ja kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo päättyy tänään 31.3. ja huomenna 1.4. siirrytään ns. sopimuksettomaan tilaan. Nykyisiä sopimusmääräyksiä sovelletaan ns. jälkivaikutuksen perusteella edelleen. 

- Sopimusten mukaiset määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi, kertoo Maria Löfgren. 

- Virka- ja työehtosopimukseen sovitut määräaikaiset parannukset luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksiin ja asemaan jatkuvat edelleen. Olisi kohtuutonta, jos henkilöstöedustajien kohdalla palattaisiin vanhaan nyt kriisitilanteessa.

- Yhtenä syynä neuvottelujen jumiutumiseen on se, että emme saaneet sovittua uutta kunnallista pääsopimusta, jonka Tehy ja Super irtisanoivat syksyllä, kertoo Löfgren. 

Pääsopimuksen päättyminen ei näy välittömästi kunnissa.

- Sovimme tänään nimenomaisesti, että pääsopimuksen päättymisestä huolimatta sen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset voivat jatkua. Uusia paikallisia sopimuksia ei pääsopimuksen nojalla enää tehdä. Ilman nimenomaista sopimusta paikallisten sopimusten tilanne olisi voinut aiheuttaa erilaisia tulkintoja ja lisätä erimielisyyksiä, Löfgren kertoo. 

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset. 

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 

 Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo, (uudelta nimeltään Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote), jonka muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) sekä KT Kuntatyönantajat.

Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

 

Jaa sivu: