Liity jäseneksi

Kohti entistäkin parempaa Kumulaa  - koontia syysliittovaltuuston annista

Kumulan puheenjohtaja Salla Palmi-Felin kokoaa blogissaan yhteen syysliittokokouksen tuloksia

Kuntien asiantuntijat - Kumula ry:n syysliittokokous kokoontui pari viikkoa sitten päättämään muun muassa vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta. Tällä kertaa valtuuston käsissä olikin suuria päätöksiä, sillä kevään 2017 valtuustossa Kumulan strategia laitettiin lähes kokonaan uusiksi. Nyt hallitus pääsi esittelemään valtuustolle, millaisia toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi on suunniteltu.

Uuteen strategiaan päädyttiin siksi, että koettiin vahvasti etteivät aiemmat strategiset valinnat vastanneet enää toimintaympäristön muutoksista johtuneisiin tarpeisiin. Toiminta-aluettamme ovat ravistelleet sekä maakuntauudistuksen kaltaiset yhteiskunnalliset muutokset että itse ammattiliittoja koskeva uudistumisen tarve. Perinteinen edunvalvontaorganisaatio on vahvassa muutoksessa ja ammattijärjestöltä odotetaan enemmän kuin aiemmin. Enää ei riitä, että oma ammattijärjestö on vahva edunvalvoja, vaan jäsenpalvelut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi.

Maakuntauudistuksen valmistelu toi mietittäväksi myös kysymyksen liiton toiminta-alasta, sillä uudistuksella on vaikutuksia nimenomaan kunnille. Toimintamme keskiössä ovat kuitenkin edelleen kunta-alan asiantuntijat, vaikka jäseneksi hyväksytään toki muitakin alalla työskenteleviä ammattilaisia. Uskomme siihen, että kunta-alan edunvalvonnassa tarvitaan paikallishallinnon johtamistyöhön ja sen ongelmatilanteisiin erikoistunutta osaamista. Tähän työhön meillä Kumulassa on vastaavista liitoista ehdottomasti paras osaaminen.

Strategiassa painopisteiksemme nousivat erityisesti jäsenpalveluiden ja viestinnän uudistaminen ja kehittäminen perinteisen edunvalvonnan ohella. Työelämän lisääntynyt kuormittavuus vaatii myös meitä uudistamaan palvelujamme: tarjoamme muun muassa tukea työssä jaksamiseen ja itsensä kehittämiseen, koulutusta  oman ajan hallintaan ja vaikkapa museokortin  henkilökohtaiseen virkistäytymiseen.

Jäsenpalveluiden uudistaminen onkin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa jo hyvässä vauhdissa. Hyvänä esimerkkinä koulutuspalveluiden tarpeesta on esimerkiksi kirjastolaisille suunnattu koulutustarvekysely, johon on vastasi 807 alan ammattilaista. Jäsenten kiinnostus kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen kertovat siitä, että työntekijöiden on ylläpidettävä ja kehitettävä osaamistaan jatkuvasti. Kunta-alakaan ei ole enää katkeamattoman työuran tae, vaan muutokset ravistelevat meitäkin. Ammattiliittona haluamme tarjota jäsenillemme välineitä ja tukea näistä haasteista suoritumiseen.

Viestinnässä päämäärämme on paitsi kehittää jäsenviestintäämme entistä paremmaksi myös panostaa aiempaa enemmän markkinointiviestintään. Koska liitto on sitä vahvempi mitä enemmän sillä on jäseniä, on Kumulankin tavoitteena kasvattaa jäsenmääräänsä tulevana vuonna. Valtuusto teki myös päätöksen paperisen Kumina- lehden lakkauttamisesta kahden seuraavan numeron jälkeen. Vaikka lehti on laadukas ja myös meille hyvin rakas, ei sen saavutettavuus vastaa siihen käytettyä rahallista panostusta. Uskommekin tavoittavamme aiempaa suuremman joukon jäseniämme uudistamalla viestintäämme lehdestä vapautuvilla rahoilla: nettisivujen ja visuaalisen ilmeen uudistusprosessi on jo aluillaan.

Kokonaisuudessaan sekä Kumulan  hallitus että valtuusto ovat lähteneet   pohtimaan liiton tulevaisuuden haasteita ratkaisukeskeisesti ja innostuneesti. Vuoden alussa läpikäyty lievä identiteettikriisi kääntyi omien vahvuuksiemme ja asiantuntemuksen tunnistamiseksi ja innoksi lähteä toteuttamaan uudistuksia jäsentemme parhaaksi.

Kuntien asiantuntijat -Kumula ry on ja pysyy ylpeänä kunta-alan asiantuntijoiden edunvalvojana jatkossakin.

Salla Palmi-Felin
Kumulan hallituksen puheenjohtaja

Salla Palmi-Felin

Salla Palmi-Felin

Hallituksen puheenjohtaja

sallapalmifelin@gmail.com

040 592 8071

Jaa sivu: