Liity jäseneksi

Kannanotto Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin näkemykseen tuloeroista (Helsingin Sanomat 25.1.2014)

Akavalaiset ammattijärjestöt Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry ja SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry sanoutuvat irti Fjäderin näkemyksestä tuloerojen kasvun positiivisesta vaikutuksesta. Hyvinvointivaltioon ei kuulu eriarvoistuminen, korkeat tuloerot eikä varsinkaan niiden tietoinen kasvattaminen. Työelämän tasa-arvon tavoittelemisen tulee olla jokaisen ammattijärjestön ydintehtävä.

Kumula ry ja SPECIA ry edustavat Akavan jäsenkunnan enemmistöä eli korkeasti koulutettuja, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Kumulan ja SPECIAn edustamille ammateille ovat tunnusomaisia kuitenkin mm. työurien pirstaleisuus ja koulutusta vastaamaton palkkataso. Näitä epäkohtia pitäisi olla paremminkin korjaamassa kuin vahvistamassa.

Aino Harinen
puheenjohtaja, SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry
puh. 050 492 3179

Päivi Hytönen
puheenjohtaja, Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry
puh. 050 436 6079

Avainsanat:

Jaa sivu: