Liity jäseneksi

Alipalkatut naiset vastaavat kuntapalveluista – palkkaongelma tunnetaan myös kunta-alan asiantuntijoiden järjestössä

Helsingin Sanomien uutinen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen palkkakartellista on herättänyt keskustelua syystäkin. Väite siitä, että palkkakilpailua estettäisiin sopimalla tehtäväkohtaisten palkkojen tasapainosta pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken on helppo uskoa. Koskaan ei nimittäin ole näyttänyt olevan hyvä hetki korjata korkeakoulutettujen, naisvaltaisilla aloilla työskentelevien asiantuntijoiden alipalkkausta.

Pikemminkin päinvastoin.

Alipalkkaongelma on myös meille Kumula ry:ssä varsin tuttu. Työstä maksetaan vaativuuteensa nähden liian vähän niin kirjasto- ja kulttuurialoilla kuin ruokapalveluissakin, samoin kuin esimerkiksi varhaiskasvatuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Kaikki nämä ovat edustamiamme kuntasektorin töitä, joita tekevät pääasiassa naiset ja pienemällä palkalla kuin moni uskoisi.  Kunta-alan työntekijöistä on muuten naisia 80 prosenttia, mikä selittänee palkkojen sinnikkään pysymisen matalina työn vaativuudesta huolimatta.

Kun viimeisintä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusta neuvoteltiin, vauhditettiin sopimusneuvotteluja ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla. Käytännöksi muodostunut henkilöstön venyminen ja joustaminen pysäytettiin hetkeksi ja ongelmat alkoivat kasautua välittömästi. Kävi varsin selväksi, että julkinen palvelutuotanto pysyy pystyssä vain siksi, että pienipalkkaiset naiset joustavat jatkuvasti työajoistaan ja tinkivät omasta jaksamisestaan.

Voi toki olla, että kyse oli vain huonosta sanavalinnasta eikä herrasmiessopimuksia tai palkkakartelleja tunneta. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kuntien palvelutuotanto lepää pienipalkkaisten naisten harteilla. Hoitoala, sosiaaliala, opetustoimi, varhaiskasvatus ja kulttuuritoimi ovat tunnettuja siitä, että kaikissa näissä palkat junnaavat kaukana keskitasosta.

Kunta-alan hartiat jaksavat kannatella paljon, mutta eivät enää  kaikkea eivätkä kovin kauaa. Vaatimukset muutoksesta kasvavat koko ajan, sillä me matalapalkkaiset naiset alamme olla kyllästyneitä joustamaan jatkuvasti työvuoroissamme, luopumaan  lomarahoistamme, tekemään kiky-sopimuksen mukanaan tuomat lisätyötunnit ja tekemään koko ajan enemmän töitä vähemmällä palkalla.

Salla Palmi-Felin
Kumulan hallituksen puheenjohtaja

Salla Palmi-Felin

Salla Palmi-Felin

Hallituksen puheenjohtaja

sallapalmifelin@gmail.com

040 592 8071

Jaa sivu: