Liity jäseneksi

Akavan Erityisalat ja Kumula: Kirjastoa ei johdeta oman työn ohella

Uutta kirjastolakia käytetään arveluttavana keinona "halpuuttaa" kirjastotoimenjohtajan työtä jakamalla tehtäväkenttä kahden viranhaltijan välillä.

Uutta kirjastolakia käytetään arveluttavana keinona "halpuuttaa" kirjastotoimenjohtajan työtä jakamalla tehtäväkenttä kahden viranhaltijan välillä. Akavan Erityisalat ja Kumula eivät hyväksy menettelyä, koska se heikentää kirjastojen johtamista ja polkee kirjastoalan jo valmiiksi huonoa palkkatasoa.

Kirjastolain uudistamisen yhteydessä kirjastoalan kelpoisuusvaatimuksia kevennettiin. Siinä missä aiemmin kunnan kirjastoa johtavalta henkilöltä edellytettiin opintopistein mitattua perehtyneisyyttä kirjastoalaan, nyt kunnan kirjaston johtamiseen edellytetty perehtyneisyys on ilmaistu väljemmin.

- Kelpoisuusehdoiltaan väljempää kirjastolakia käytetään nyt arveluttavana keinona "halpuuttaa" esimerkiksi kirjastotoimenjohtajan työtä, varoittavat Akavan Erityisalat ja kirjastonhoitajia edustava Kuntien asiantuntijat - Kumula.

Liitot ovat törmänneet tapauksiin, jossa kirjastotoimenjohtajan tehtäväkenttää jaetaan kahden viranhaltijan välillä. Toinen, esimerkiksi kulttuurijohtaja, vastaa kirjaston hallinnollisesta johtamisesta ja toinen, alemmalla, esimerkiksi kirjastonhoitajan nimikkeellä  puolestaan johtaa kirjastoa ilman, että saisi tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa. Varsinaista kirjastotoimenjohtajaa ei enää nimitetä.

Akavan Erityisalat ja Kumula eivät hyväksy kirjastotoimenjohtajan työn jakamista kahden viranhaltijan kesken. Liitot katsovat, että tällainen nimikkeillä keplottelu heikentää kirjaston johtamista eikä vastaa kirjastolain tarkoitusta.

- Kirjastolain tarkoituksena on huolehtia, että kirjastolaitoksemme pysyy edelleen kaikilla mittareilla maailman parhaana. Tämä ei kuitenkaan toteudu ilman osaavaa kirjastohenkilöstöä, jonka johtaminen kuuluu kirjastotoimenjohtajalle, sanoo Kumulan toiminnanjohtaja Jussi Näri.

- Kirjastojen johto- ja kehittämistehtävissä työskentelevältä viranhaltijalta edellytetään vahvaa kykyä nähdä ja jäsentää kuntasektorin haasteita. Kirjastojen odotetaan jatkossa vastaavan yhä tehokkaammin kuntalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen. Siksi kirjastolaitoksen johtaminen voi kuulua vain siihen tehtävään valitulle viranhaltijalle. Tehtävää ei voi hoitaa muun työn ohella.

- Kirjastonjohtajan tehtäväkentän jakamisella kierretään myös KVTES-sopimusta*) siinä, että tehtävänimikkeen on vastattava tehtävän sisältöä ja että palkkauksen on oltava tehtävän vaativuuden mukainen. Nyt voi käydä niin, että esimerkiksi 2 316 euron*) kuukausipalkkaa saava kirjastonhoitaja saa toimenkuvaansa kirjaston johtotehtävät ilman erillistä korvausta, sanoo kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

- Jo uutta kirjastolakia valmisteltaessa ilmaisimme huolemme kelpoisuusehtojen keventämisestä. Nyt ennakkoarviot alan jo valmiiksi alimitoitettujen palkkojen polkemisesta ovat toteutumassa, Jussi Näri sanoo.

*) Kirjastonhoitajien palkkaus kunnissa määritetään Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelussa. Kirjastonhoitajan palkkahinnoittelun alaraja on 1.2.2017 lukien 2 316 euroa (tehtäväkohtainen palkka). Kirjastonhoitajien keskiansio tehtäväkohtaisessa palkassa on 2 399 euroa ja kokonaisansioissa 2 641 euroa. Kirjastotoimenjohtajien keskiansio tehtäväkohtaisessa palkassa on 3 072 euroa ja kokonaisansioissa 3 442 euroa.(Tilastokeskus, lokakuu 2016)

Lisätietoa: 

Kuntien asiantuntijat - Kumula, toiminnanjohtaja Jussi Näri, puh. 0400 816284

Akavan Erityisalat, kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari, puh. 040 777 9422

Uutinen löytyy myös Akavan Erityisalojen nettisivuilta ja täältä. 

Jaa sivu: