Liity jäseneksi

Opiskelijalle

Kumulaan liittyminen kannattaa jo opiskeluaikana

Opiskeletko esimerkiksi informaatiotutkimusta, hallintotieteitä tai kirjasto- ja tietopalvelualaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa? Haaveiletko työskenteleväsi tulevaisuudessa kunnan palveluksessa?

Kumulaan kannattaa liittyä jo opintojen alkuvaiheessa. Saat hyödynnettäväksesi kaikki rahanarvoiset jäsenedut, verkostoidut alan kollegojen kanssa sekä pääset mukaan kaikkiin hienoihin oman alasi jäsentapahtumiin ja -koulutuksiin.

Opiskelijajäsenenä voit hyödyntää kaikkia Kumulan palveluita ja kattojärjestömme Akavan Erityisalojen jäsenetuja ja -palveluita kuten esimerkiksi vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustajavakuutusta. Opiskelijana voit osallistua kaikkiin sekä Kumulan että Akavan Erityisalojen jäsentapahtumiin. Akavan Erityisalojen sivuilta löydät myös hyviä vinkkejä työnhakuun, työharjoitteluun tai työuran alkuun. Opiskelijajäsenenä voit myös hakea opiskelija-apurahaa lopputyöllesi. 

Liity opiskelijajäseneksi tästä

Opiskelijan jäsenmaksu on 8 €/kk

Maksat opiskelijajäsenmaksua, jos olet läsnäolevaksi ilmoittautunut päätoiminen tutkinto-opiskelija. Olet oikeutettu opiskelijamaksuun myös, vaikka työskentelet harjoittelijana tai teet opintojen ohella kesä-, kausi- tai osa-aikatöitä. Opintojen ohessa tehdyn työn määrä ei vaikuta jäsenmaksun suuruuteen. Muistathan, että jäsenmaksu on verovähennyskelponen. 

Liittyessäsi Kumulaan voit liittyä samalla myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Erkon jäsenyys sisältyy Kumulan jäsenmaksuun. Liittymällä Erkon jäseneksi voit alkaa kerryttää ansiopäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa jo opintojesi aikana, jos sinulla ansiotuloa. Mikäli et heti valmistumisen jälkeen työllisty, olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos sen edellyttämät työssäoloehdot täyttyvät.

Opiskelija-apuraha

Kumulan hallitus myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentensä tekemiin kuntasektorin korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden; työtä, asiantuntijuuden kehittymistä, järjestäytymistä ja työmarkkinoita sekä asiantuntija-aloja käsitteleviin lopputöihin. Apurahoja voidaan myöntää myös yhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen liittyvään tutkimukseen.

Rahoitettavan lopputyön tulee tukea Kuntien asiantuntijat -KUMULA ry:n tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen. Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. Syksyn 2021 apurahaa voi hakea täyttämällä lomakkeen 10.12.2021 mennessä. Apurahan suuruus on 500 euroa ja niitä jaetaan kaksi kappaletta. Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen, mahdollisesti jo ennen työn valmistumista. Puoltava päätös ei perustu kulukorvauksiin eikä kyseessä ole toimeksianto.

Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Kumula tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Apurahan saaneista tutkimuksista ja kehittämistöistä sekä niiden tuloksista viestitään Kumulan sähköisissä viestintäkanavissa. Apurahan saaneiden tulee toimittaa sähköinen linkki lopputyöhön viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan lopputyön valmistumisesta. Tekijän kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, lopputyön tuloksista toivotaan kerrottavan tapahtumissa tai seminaareissa.

Myöntämiskriteerit:

  • Apurahaa voi hakea pro gradu -tutkielmaan, kandidaatintutkielmaan tai AMK- ja YAMK-opinnäytetöihin.
  • Työn aiheen on liityttävä kunta-sektorin asiantuntija-aloihin, asiantuntijuuteen tai yhdistyksen toimintaan tai sen toimialaan liittyvään tutkimukseen tai kehittämiseen.
  • Apuraha myönnetään ainoastaan Kumulan jäsenille tai jäseneksi liittyville. Opiskelijajäsenen tulee samalla liittyä työttömyyskassan varsinaiseksi tai ehdolliseksi jäseneksi.
  • Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
  • Hakemuksen mukana on toimitettava tutkimussuunnitelma ja opintorekisteriote.
  • Lopputyöstä on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
  • Kumula saa oikeuden julkaista linkin valmistuneeseen lopputyöhön nettisivuillaan.
  • Kumula saa oikeuden julkaista apurahan saajien nimet viestintäkanavissaan.

Hae opiskelija-apurahaa tästä

Kysely kuntien harjoittelijoille

Teemme kyselyä korkeakouluopiskelijoiden kokemuksista harjoittelusta kunnassa. Vastaamalla kyselyyn autat meitä parantamaan korkeakouluharjoittelijoiden asemaa. Tavoitteenamme on, että harjoittelijoiden minimipalkka määriteltäisiin KVTES:ssa. Kyselyyn vastaaminen vien noin kolme minuuttia. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Opiskelijayhteistyö

Kumula tekee tiivistä yhteistyötä alan opiskelijajärjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Teemme yhteistyötä mm. informaatiotutkimuksen ainejärjestöjen kanssa Tampereella ja Oulussa sekä hallintotieteilijöiden kanssa Tampereella. Lisäksi käymme pitämässä työelämäluentoja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. 

Tuemme vuosittain myös erilaisia opiskelijatapahtumia ja -ekskursioita, jaamme opiskelijoille matkatukea ja järjestämme erilaisia kampanjoita, joissa ainejärjestöt voivat olla mukana. Yhteistyön kautta pysymme kartalla alan koulutuksen suunnasta ja teemme vaikuttamistyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Olethan yhteydessä, jos sinulla on idea koulutuksesta tai tapahtumasta, jonka haluaisit toteuttaa yhteistyössä Kumulan ja edustamasi järjestön kanssa. 

Lisätietoja:
palvelu- ja koulutussuunnittelija Neetta Eriksson, neetta.eriksson@kumula.fi,  040 124 5571

Linkkejä: 
Kumulan apurahansaajien lopputöitä
Työharjoittelijan opas
Lopputyöprosessien vaikeimmat ja parhaimmat hetket: kuulumisia Tampereelta ja Oulusta