Liity jäseneksi

Opiskelijalle

Kuntien asiantuntijat - Kumula ry kysely korkeakouluharjoittelijoille 

Teemme kyselyä opiskelijoiden kokemuksista korkeakouluharjoittelussa. Vastaamalla kyselyyn autat meitä parantamaan korkeakouluharjoittelijoiden asemaa. Tavoitteenamme on, että harjoittelijoiden minimipalkka määriteltäisiin KVTES:ssa. Kyselyyn vastaaminen vien noin kolme minuuttia. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Jäsenyys

Liittyminen Kumulaan kannattaa jo opiskeluaikana. Saat hyödynnettäväksesi kaikki rahanarvoiset jäsenedut, verkostoidut alan kollegojen kanssa sekä pääset mukaan kaikkiin hienoihin oman alasi jäsentapahtumiin! Tai miltä kuulostaisi uravalmennus ja cv-klinikka yhdistettynä hauskoihin opiskelijatapahtumiin? Liity siis jäseneksi!

Käy tarkastelemassa kaikkia palveluitamme täällä. 

Haluatko vinkkejä työnhakuun, työharjoitteluun tai työuran alkuun? Kattojärjestömme Akavan Erityisalat tarjoaa hyviä vinkkejä täällä. 

Voit myös käydä vilkaisemassa kätevää työharjoittelijan opasta täällä. 

Kumulan jäsenyys on päätoimisesti opiskelevalle maksuton, sillä opintotuesta tai muista Kelan etuuksista ei peritä jäsenmaksua. 

Maksat jäsenmaksua vain niiltä osin, jos käyt opintojesi ohessa töissä ansaiten työstäsi palkkaa. Jäsenmaksu on 1,1% bruttotuloistasi. Jos sinulla on opiskelijana ansiotuloa, kerrytät samalla ansiopäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa. Muistathan, että jäsenmaksu on verovähennyskelponen. 
 

Opiskelijayhteistyö

Kumula tekee tiivistä yhteistyötä alan opiskelijajärjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Teemme yhteistyötä mm. informaatiotutkimuksen ainejärjestöjen kanssa Tampereella ja Oulussa sekä hallintotieteilijöiden kanssa Tampereella. Lisäksi käymme pitämässä työelämäluentoja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. 

Tuemme vuosittain myös erilaisia opiskelijatapahtumia ja -ekskursioita, jaamme opiskelijoille matkatukea ja järjestämme erilaisia kampanjoita, joissa ainejärjestöt voivat olla mukana. Yhteistyön kautta pysymme kartalla alan koulutuksen suunnasta ja teemme vaikuttamistyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Oletko jonkin ainejärjestön edustaja ja haluaisit yhteistyötä Kumulan kanssa? Ota yhteyttä opiskelijatoiminnasta vastaavaan Neettaan: neetta.eriksson@kumula.fi / 040 124 5571. 

Opiskelija-apuraha

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentemme tekemiin kunta-alan asiantuntijoita tai asiantuntijatyötä (hallinto, kirjastoala, ruokapalvelut etc.) käsitteleviin pro gradu-, kandi- ja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. 

Katso lisätiedot apurahojen hausta täältä!

Apurahan suuruus on 500 euroa ja niitä jaetaan kaksi. Apurahat myöntää Kumulan hallitus.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen! Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. 

Jos jäit miettimään sopiiko aiheesi hakukriteereihin tai sinulle heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä palvelu- ja koulutussuunnittelijaan: neetta.eriksson@kumula.fi.

Myöntämiskriteerit:
- Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön.
- Työn aiheen on liityttävä kunta-alan asiantuntijatyöhön.
- Apuraha myönnetään ainoastaan Kumulan jäsenille tai jäseneksi liittyville. 
- Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
- Hakemuksen mukana on toimitettava tutkimussuunnitelma.
- Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
- Kumula saa oikeuden lisätä valmiin työn tai linkin siihen sivustonsa apurahapankkiin.
- Kumula saa oikeuden julkaista apurahansaajien nimet viestintäkanavissaan. 

Mikäli ansiokkaita ja kriteerit täyttäviä hakemuksia ei saavu, liiton hallitus voi päättää olla myöntämättä apurahoja.

Linkkejä: 
Kumulan apurahansaajien lopputöitä
Lopputyöprosessien vaikeimmat ja parhaimmat hetket: kuulumisia Tampereelta ja Oulusta