Liity jäseneksi

Jäsenmaksu-uudistus

Jäsenmaksut muuttuivat 1.1.2022 alkaen

Kumulan syyskokous päätti 20.11.2021 siirtymisestä kiinteään jäsenmaksumalliin vuoden 2022 alusta lähtien.

Muutoksen myötä siirryttiin prosenttiperustaisesta (1,1 %) jäsenmaksusta kiinteään kuukausijäsenmaksuun. Tällöin jäsenmaksu ei ole enää riippuvainen kuukausiansioista.

Uudistuksen taustalla oli Akavan Erityisalojen vuoden 2021 kevätliittokokouksen päätös muuttaa jäsenyhdistyksiä koskevaa jäsenmaksumallia vuoden 2022 alusta lähtien. Päätös kiinteään jäsenmaksumalliin siirtymisestä tuli yhdistyksille mahdolliseksi Akavan Erityisalojen syysliittokokouksen päätöksen myötä.

Jäsenmaksu-uudistuksella halutaan yksinkertaistaa jäsenmaksun maksamista ja yhdenmukaistaa jäsenmaksuja muiden akavalaisten liittojen kanssa. Tavoitteena on kasvattaa Kumulan jäsenmäärää ja sitä kautta yhdistyksen painoarvoa neuvottelupöydissä, kun kuntien asiantuntijoiden ja esihenkilöiden asioista päätetään.

Jäsenyys Kumulassa on jäsenmaksu-uudistuksen myötä entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi muihin liittoihin ja yhdistyksiin verrattuna. Varsinaisen henkilöjäsenen mediaanijäsenmaksu Kumulassa on aiemmin ollut 34 euroa. Uusi 31 euron jäsenmaksu jää alle mediaanijäsenmaksun, jolloin useimpien jäsenten jäsenmaksu laskee. Joidenkin jäsenten jäsenmaksuun saattaa tulla pieni korotus. Uusi jäsenmaksu on asetettu niin alas kuin mahdollista, jottei jäsenille tarjottavista palveluista tarvitsisi karsia ja yhdistyksen taloudellinen tilanne voidaan turvata.

Kiinteä jäsenmaksu ei vaihtele kuukausittaisten tulojen vaihdellessa

Jäsenmaksua ei enää makseta esimerkiksi lomarahoista, ylityökorvauksista, iltalisistä tai luontoiseduista eikä muista ylimääräisistä ansioista. Uudistuksen myötä jäsenmaksun maksaminen helpottuu erityisesti niillä jäsenillä, jotka maksavat jäsenmaksunsa itse, työskentelevät usealle työnantajalle ja joiden kuukausiansiot vaihtelevat.

Muutoksista huolimatta jäsenmaksu on edelleen verovähennyskelpoinen ja työnantajaperinnän mahdollisuus säilyy.

Jäsenpalvelut ja edunvalvonta säilyvät ennallaan

Muutos ei vaikuta toimintaamme. Kumula ja Akavan Erityisalat tarjoavat jatkossakin sekä työelämän ulkopuolella oleville että työsuhteessa, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai freelancerina työskenteleville jäsenilleen samat palvelut ja laadukkaan edunvalvonnan. Uusia palveluita myös kehitetään jatkuvasti vastaamaan kuntien asiantuntijoiden tarpeita ja odotuksia.

Huomaa, että jäsenyytesi työttömyyskassa Erkossa tai muussa työttömyyskassassa ei edelleenkään tuo lisäkustannuksia jäsenmaksuun. Jäsenmaksut ovat samat sekä kassaan kuuluville että kassaan kuulumattomille jäsenille. Kuulumalla kassaan sinulla on mahdollisuus saada ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Kumulaan on edelleen mahdollista kuulua myös ilman kassan jäsenyyttä. Suosittelemme Erko-kassaan liittymistä, sillä liittymisestä ei aiheudu lisäkustannuksia ja liittymällä kassaan voit saada ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta, kun työssäoloehtosi täyttyy. Työttömyyskassaan on mahdollista liittyä, kun olet liittyessäsi tai kassaa vaihtaessasi töissä työ- tai virkasuhteisessa työssä.

Jäsenmaksuluokat ovat seuraavat 1.1.2022 alkaen

Jäsenmaksu 31 €/kk

 • Maksat tätä jäsenmaksua, jos olet palkkatyössä (työ- tai virkasuhteessa tai vastaavassa).
 • Ilman Erko-kassaan jäsenyyttä olevan jäsenen jäsenmaksu on myös 31 €/kk.

Osa-aikaisen työntekijän jäsenmaksu: 20 €/kk

 • Tähän alennettuun jäsenmaksuun olet oikeutettu, jos työskentelet osa-aikaisena ja työaikasi on korkeintaan 60 % kokoaikatyöstä. Hae osa-aikaisen jäsenmaksua lomakkeella.

Työttömyyskassan etuutta saavan jäsenmaksu: 15,50 €/kk

 • Tähän alennettuun jäsenmaksuun olet oikeutettu, jos olet työtön, lomautettu tai vuorotteluvapaalla ja saat etuutta työttömyyskassasta, esim. Erkosta.

Ammatinharjoittajan/työsuhteisen freelancerin jäsenmaksu: 15,50 €/kk

Eläkeläisen jäsenmaksu: 10 €/kk

Minimimaksu 8 €/kk

 • Maksat minimijäsenmaksua, jos et ole palkkatyössä etkä Erko-kassan/muun työttömyyskassan etuudella.
 • Minimijäsenmaksuun olet oikeutettu esimerkiksi, kun olet
  • perhevapaalla (Huom! Jos työnantajasi maksaa kolmen ensimmäisen äitiysvapaakuukauden palkan, niiltä kuukausilta maksetaan normaali jäsenmaksu.)
  • apurahalla

  • palkattomalla sairaslomalla

  • kuntoutustuella

  • omaishoidontuella

  • aikuiskoulutustuella

  • Kelan etuutta saava työtön tai lomautettu.

Opiskelijan jäsenmaksu: 8 €/kk

 • Maksat opiskelijajäsenmaksua, jos olet läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija.

 • Olet oikeutettu opiskelijamaksuun myös, vaikka teet opintojen ohella
  • kesätöitä tai kausitöitä
  • osa-aikatöitä
  • harjoittelun.

Varusmies- tai siviilipalveluksessa olevat ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun maksaminen

Jos olet työ- tai virkasuhteessa ja työskentelet kokoaikaisesti, voit entiseen tapaan valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksusi suoraan palkastasi tai maksaa jäsenmaksun Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai saamiesi maksutietojen perusteella omassa pankissasi.

Jos olet jo aiemmin ollut työnantajaperinnässä, sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä mitään. On kuitenkin hyvä varmistaa vielä vuoden ensimmäisestä palkkaerittelystä, että jäsenmaksu on suoritettu oikein.

Huom! Jos olet esim. opiskelija, harjoittelija tms. tilapäinen työntekijä tai työskentelet osa-aikaisena työntekijänä (60 % tai alle kokoaikatyöstä), työnantajaperintäsi päättyy 31.12.2021. Saat Akavan Erityisaloista alkuvuodesta jäsenmaksulaskun vuodelle 2022. Työnantajaperinnän jatkamisesta saat neuvoja Akavan Erityisalojen jäsenpalvelusta.

Osa-aikaiset työntekijät (60 % tai alle kokoaikatyöstä), työttömyyskassan etuutta saavat, ammatinharjoittajat, freelancerit, eläkeläiset, minimimaksua maksavat ja opiskelijat maksavat jäsenmaksunsa Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa tai jäsenmaksulaskun perusteella omassa pankissa.

Jäsenmaksu on edelleen verovähennyskelpoinen. Huomaa, että jäsenyytesi työttömyyskassa Erkossa tai muussa työttömyyskassassa ei edelleenkään tuo lisäkustannuksia jäsenmaksuun. Jäsenmaksut ovat samat sekä kassaan kuuluville että kassaan kuulumattomille jäsenille. Kuulumalla kassaan sinulla on mahdollisuus saada ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa.

Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla

Jäsenmaksuluokkasi määräytyy verkkoasioinnissa olevien tietojesi perusteella. Saat Jäsenmaksuluokkasi mukaisen laskun ja maksutiedot Akavan Erityisaloista alkuvuoden 2022 aikana. Näistä syistä on tärkeää, että postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja tiedot tilanteestasi ovat ajan tasalla Akavan Erityisalojen verkkoasioinnissa. Alennettua osa-aikaisen jäsenmaksua varten on tehtävä erillinen hakemus.

Lisätietoja

Päivitämme ajankohtaisimman tiedon jäsenmaksu-uudistukseen liittyen tälle sivulle, kun saamme uutta tietoa Akavan Erityisaloilta maksukäytänteistä ja muista uudistukseen vaikuttavista asioista. Viestimme jäsenillemme maksukäytänteistä myös uutiskirjeissä loppuvuoden 2021 aikana.

Lisätietoja syyskokouksen päätöksistä:
puheenjohtaja Sonja Peschkow, sonja.peschkow@kumula.fi

Lisätietoja maksukäytännöistä:
toiminnanjohtaja Jussi Näri, jussi.nari@kumula.fi

Jos jäsenmaksu-uudistus mietityttää, herättää kysymyksiä tai huolia, voit myös olla yhteydessä laittamalla sähköpostia osoitteeseen kumula@kumula.fi